Hvornår betaler du kontingent som nyuddannet

Som nyuddannet skal du betale kontingent for dit medlemskab fra dagen efter din sidste eksamen. Dit kontingent er fradragsberettiget og bliver automatisk fratrukket din skat.

Vi opkræver dit kontingent kvartalsvis og som udgangspunkt i starten af kvartalet. Det vil sige, at vi fx opkræver kontingent i april for både april, maj og juni.

Se priser for kontingent

Det betyder også, at hvis du ved din indmeldelse har oplyst, at din sidste eksamensdato er 15. juni, kan du opleve at modtage en kontingentopkrævning med betalingsfrist start april.

Du kan derfor opleve, at du modtager din første kontingentopkrævning, allerede inden du har bestået din sidste eksamen. Du vil dog kun blive opkrævet for dage, der ligger efter din sidste eksamensdato. Din næste kontingentopkrævning vil derefter være i starten af juli. Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os

Du modtager kontingentopkrævningen på din e-mail. Her kan du se, hvordan du tilmelder din betaling til Mobilpay eller Betalingservice, så din betaling fremadrettet sker automatisk. Læs mere under betaling af kontingent

Husk også, at dit kontingent automatisk bliver trukket fra i skat. Dette vil fremgå af din årsopgørelse. 

Stemmer din forventede eksamensdato ikke overens med din endelige eksamensdato?

Kan du se, at din forventede eksamensdato i fx juni på Mit DSA ikke stemmer overens med din endelige eksamensdato i juni, og har du ikke modtaget en kontingentopkrævning, behøves du ikke kontakte os for at fortælle det.

Du skal blot oplyse din rigtige eksamensdato, når du udfylder blanketten ”Skift status til nyuddannet”. Så eftersender vi en kontingentopkrævning for dagen efter din sidste eksamen.

Er du ledig og nyuddannet?

Er du ledig, efter du har afsluttet dit studie, skal du være opmærksom på, at vi som udgangspunkt automatisk trækker dit kontingent fra din første udbetaling af dagpenge.

Det kan derfor være en god idé, at du forbereder dig økonomisk på denne periode.

Her finder du dagpengesatserne.

Har du været deltidsforsikret under studiet?

Når du bliver færdiguddannet, anbefaler vi, at du skifter til fuldtidsforsikret for at få den bedst mulige dækning.

Du kan skifte til fuldtidsforsikret, når du har bestået din sidste eksamen, og alligevel skal sende os blanketten 'Skift status til nyuddannet' via Mit DSA.

Så bliver du fuldtidsforsikret pr. den 1. i den måned, hvor du har sidste eksamen.

Har du betalt kontingent som deltidsforsikret for et kvartal, og bliver færdiguddannet i pågældende kvartal, vil du modtage en ekstraopkrævning svarende til differencen mellem en deltids- og fuldtidsforsikring med virkning fra den 1. i måneden, hvor du har sidste eksamen.

Læs mere om forskellen på deltids- og fuldtidsforsikret.

Skal du læse videre?

Du har mulighed for at blive fritaget for kontingent mellem professionsuddannelse og kandidatuddannelse, hvis det er et samlet uddannelsesforløb. 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA