Dagpengesatser

Se, hvilken sats du kan få som fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller dimittend/nyuddannet.

Meld dig ind

Fuldtidsforsikret

Dagpenge pr. måned
Fuldtidsforsikret m. beskæftigelsestillæg 24.199 kr.
Fuldtidsforsikret u. beskæftigelsestillæg 20.359 kr.

Læs mere om beskæftigelsestillægget nedenfor.

 

Deltidsforsikret

Dagpenge pr. måned

Deltidsforsikret m. beskæftigelsestillæg

16.133 kr.

Deltidsforsikret u. beskæftigelsestillæg

13.573 kr.

Læs mere om beskæftigelsestillægget nedenfor.

 

Dimittendsats

Dagpenge pr. måned (de første 3 måneder*) Dagpenge pr. måned (efter 3 måneder*)

Uden forsørgerpligt, under 30 år (fuldtidsforsikret)

14.557 kr.

10.011 kr.

Uden forsørgerpligt, over 30 år (fuldtidsforsikret)

14.557 kr. 12.645 kr.

Med forsørgerpligt (fuldtidsforsikret)

16.694 kr. 16.694 kr.

Uden forsørgerpligt, under 30 år (deltidsforsikret)

10.011 kr. 6.674 kr.

Uden forsørgerpligt, over 30 år (deltidsforsikret)

9.705 kr. 8.430 kr.

Med forsørgerpligt (deltidsforsikret)

11.130 kr. 11.130 kr.

*svarende til 481 dagpengetimer

Som nyuddannet får du som udgangspunkt dagpenge efter den sats, der hedder dimittendsats (se ovenfor). Efter 6 måneder har du mulighed for at få en højere sats. Se her, hvordan. 

Hvad vil det sige at have forsørgerpligt 

Beregning af sats

Hvis du har fået dagpengeret på baggrund af din afsluttede uddannelse, får du udbetalt dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du er forsørger. Du kan se satserne ovenfor.

Hvis du er ledig for første gang, og har optjent dagpengeretten på baggrund af arbejde, eller du har genoptjent retten til en ny periode med dagpenge, skal du have beregnet en dagpengesats. Vi beregner din dagpengesats på baggrund af de 12 bedst lønnede måneder inden for de seneste 24 måneder. De 24 måneder skal ligge før din ledighed, og kun indtægter fra perioder hvor du har været medlem af en a-kasse kan medregnes.

Hvis du har haft færre end 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, skal alle månederne med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder indgå i beregningen af din dagpengesats.

Har du ikke har haft en lønindtægt inden for de seneste 24 måneder, kan vi beregne din dagpengesats på grundlag af alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 36 måneder.

Beskæftigelsestillæg

Den højeste sats, du som fuldtidsforsikret kan få, er på 20.359 kr. om måneden (2024-tal). Det kræver, at du i gennemsnit har tjent mindst 24.588 kr. om måneden (2024-tal). Er du deltidsforsikret, kan du højst få 13.573 kr. om måneden i dagpenge, og det kræver, at du i gennemsnit tjener 16.393 kr.

Hertil kan du, under visse betingelser, få et beskæftigelsestillæg, der lægges til den højeste dagpengesats de første 3 måneder. Med beskæftigelsestillægget kan din dagpengesats blive hævet fra 20.359 kr. om måneden op til 24.199 kr. om måneden (16.133 kr. hvis du er deltidsforsikret).

Som ledig har du ret til beskæftigelsestillægget, hvis du:

  • Har været uafbrudt medlem af en a-kasse de seneste 4 år.
  • Sammenlagt har haft 2 års beskæftigelse (3.848 timer) eller har tjent 526.464 kr. inden for en 3-årig periode. Vær opmærksom på, at tidspunktet ikke beregnes fra du melder dig ind i a-kassen, men fra den dag en ny dagpengeperiode begynder.
  • Har haft en lønindkomst, der giver ret til mere end den maksimale dagpengesats. Det vil sige en gennemsnitlig lønindkomst på mindst 24.588 kr. For at få det højeste tillæg kræves en gennemsnitlig lønindkomst på 29.226 kr.

Alle kriterier skal opfyldes for at få ret til beskæftigelsestillægget. Den samlede dagpengesats kan dog højst udgøre 90 procent af din tidligere indkomst.

Spar penge

Din Sundhedsfaglige A-kasse er Danmarks billigste a-kasse. Se, hvor meget du sparer ved at skifte til os (2024-tal).

Meld dig ind i Danmarks billigste a-kasse

Er du bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, sygeplejerske, psykoterapeuter MPF eller radiograf? Vær med i Danmarks billigste a-kasse.

Meld dig ind