Dagpengesatser

Se, hvilken sats du kan få som fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller dimittend/nyuddannet.

Meld dig ind

Fuldtidsforsikret

Dagpenge pr. måned
Fuldtidsforsikret m. beskæftigelsestillæg 23.449 kr.
Fuldtidsforsikret u. beskæftigelsestillæg 19.728 kr.

Læs mere om beskæftigelsestillægget nedenfor.

 

Deltidsforsikret

Dagpenge pr. måned

Deltidsforsikret m. beskæftigelsestillæg

15.632 kr.

Deltidsforsikret u. beskæftigelsestillæg

13.152 kr.

Læs mere om beskæftigelsestillægget nedenfor.

 

Dimittendsats

Dagpenge pr. måned (de første 3 måneder*) Dagpenge pr. måned (efter 3 måneder*)

Uden forsørgerpligt, under 30 år (fuldtidsforsikret)

14.106 kr.

9.700 kr.

Uden forsørgerpligt, over 30 år (fuldtidsforsikret)

14.106 kr. 12.253 kr.

Med forsørgerpligt (fuldtidsforsikret)

16.177 kr. 16.177 kr.

Uden forsørgerpligt, under 30 år (deltidsforsikret)

9.404 kr. 6.467 kr.

Uden forsørgerpligt, over 30 år (deltidsforsikret)

9.404 kr. 8.169 kr.

Med forsørgerpligt (deltidsforsikret)

10.785 kr. 10.785 kr.

*svarende til 481 dagpengetimer

Som nyuddannet får du som udgangspunkt dagpenge efter den sats, der hedder dimittendsats (se ovenfor). Efter 6 måneder har du mulighed for at få en højere sats. Se her, hvordan. 

Hvad vil det sige at have forsørgerpligt 

Beregning af sats

Hvis du har fået dagpengeret på baggrund af din afsluttede uddannelse, får du udbetalt dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du er forsørger. Du kan se satserne ovenfor.

Hvis du er ledig for første gang, og har optjent dagpengeretten på baggrund af arbejde, eller du har genoptjent retten til en ny periode med dagpenge, skal du have beregnet en dagpengesats. Vi beregner din dagpengesats på baggrund af de 12 bedst lønnede måneder inden for de seneste 24 måneder. De 24 måneder skal ligge før din ledighed, og kun indtægter fra perioder hvor du har været medlem af en a-kasse kan medregnes.

Hvis du har haft færre end 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, skal alle månederne med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder indgå i beregningen af din dagpengesats.

Har du ikke har haft en lønindtægt inden for de seneste 24 måneder, kan vi beregne din dagpengesats på grundlag af alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 36 måneder.

Beskæftigelsestillæg

Den højeste sats, du som fuldtidsforsikret kan få, er på 19.728 kr. om måneden (2023-tal). Det kræver, at du i gennemsnit har tjent mindst 23.827 kr. om måneden (2023-tal). Er du deltidsforsikret, kan du højst få 13.152 kr. om måneden i dagpenge, og det kræver, at du i gennemsnit tjener 15.885 kr.

Hertil kan du, under visse betingelser, få et beskæftigelsestillæg, der lægges til den højeste dagpengesats de første 3 måneder. Med beskæftigelsestillægget kan din dagpengesats blive hævet fra 19.728 kr. om måneden op til 23.449 kr. om måneden (15.632 kr. hvis du er deltidsforsikret).

  Som ledig har du ret til beskæftigelsestillægget, hvis du:

  • Har været uafbrudt medlem af en a-kasse de seneste 4 år.
  • Sammenlagt har haft 2 års beskæftigelse (3.848 timer) eller har tjent 508.656 kr. inden for en 3-årig periode.
  • Har haft en lønindkomst, der giver ret til mere end den maksimale dagpengesats. Det vil sige en gennemsnitlig lønindkomst på mindst 23.830 kr. For at få det højeste tillæg kræves en gennemsnitlig lønindkomst på 28.320 kr.

Alle kriterier skal opfyldes for at få ret til beskæftigelsestillægget. Den samlede dagpengesats kan dog højst udgøre 90 procent af din tidligere indkomst.

Spar penge

Din Sundhedsfaglige A-kasse er Danmarks billigste a-kasse. Se, hvor meget du sparer ved at skifte til os (2023-tal).

Meld dig ind i Danmarks billigste a-kasse

Er du bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, sygeplejerske, psykoterapeuter MPF eller radiograf? Vær med i Danmarks billigste a-kasse.

Meld dig ind