Statistik

Her finder du opdateret statistik for Din Sundhedsfaglige A-kasse. Alle tal og grafer kan filtreres ved hjælp af filtrene under graferne.

Der er 5 sider:
Side 1:   Medlemstal
Side 2:   Ledighed
Side 3:   Ledighedslængde
Side 4:   Dimittend
Side 5:   Efterløn

Brug pilene i bunden af grafikken for at bladre.

Definitioner

Efterlønner: DSA-medlem der modtager efterlønsydelse i den aktuelle måned.

Bemærkning til efterlønstal
Da alle tallene opdateres hver dag, vil nogle tal som opgøres per afsluttet måned f.eks. antal medlemmer på efterløn, kræve at der vælges en afsluttet måned i filteret.

Studerende: DSA-medlem der ikke betaler kontingent i den aktuelle måned.

Dimittend: DSA-medlem der har afsluttet sin uddannelse indenfor et år i den aktuelle måned.

Dimittendårgange er defineret som: sommerårgang: juni-november, vinterårgang: december-maj.


Antal medlemmer: Antal medlemmer den 1. i måneden.

Antal efterlønsmodtagere: Antal efterlønsmodtagere den 1. i efterfølgende måned.


Antal ledige: Antal medlemmer der er ledigmeldt hos Jobcenter (opgjort den 1. i måneden)

Antal fuldtidsledige: Fuldtidsledige: Summen af alle ledige medlemmers udbetalte timer omregnet til fuldtidsstillinger på 160,33 timer pr. måned
(opgjort den 1. i efterfølgende måned)

Ledige %: Andelen af ledigmeldte medlemmer i forhold til alle medlemmer (opgjort den 1. i måneden)

Fuldtidsledige %: Andelen af alle ledige medlemmers samlede udbetalte timer omregnet til fuldtidsstillinger på 160,33 timer pr. måned
(opgjort den 1. i efterfølgende måned)

Opgørelsestidspunkter

Medlemstal opgøres den 1. i den aktuelle måned

Ledighedstal (tilmeldt jobcenter) opgøres den 1. i den aktuelle måned

Fuldtidsledighedstal opgøres på baggrund af månedlig ydelse (160,33 timer/måned)

Ydelsestal opgøres den 1. i den efterfølgende måned

Bemærkning til ledige vs. fuldtidsledig
Tallet for fuldtidsledige kan overstige tallet for ledigmeldte. Det sker ofte i januar og juni, hvor der er mange ledige dimittender.

De melder sig ikke alle ledige fra den 1. i måneden men ofte senere på måneden. De tæller derfor ikke med som ledigmeldte i den pågældende måned, der opgøres den 1. i måneden.

Derimod tæller de med i beregningen af tallet for fuldtidsledige den 1. i den efterfølgende måned, med deres andel af ydelser i den afsluttede måned.

 

Spørgsmål eller andre ønsker?

Vi laver mange andre analyser end det som vi kan vise her.

Har du spørgsmål eller ønsker til andre analyser, er du meget velkommen til at kontakte os på: analyse@dsa.dk