Højere dagpengesats efter 6 måneder

Som nyuddannet får du som udgangspunkt dagpenge efter den sats, der hedder dimittendsats. Men efter 6 måneder har du mulighed for at få en højere sats. Se her, hvordan.

6 måneder efter din uddannelse

Der skal være gået mindst 6 måneder, fra du har ret til dagpenge, til du kan få beregnet en ny dagpengesats.

3 måneders arbejde

Du skal have fået minimum 3 lønsedler, efter du har fået ret til dagpenge. Det behøver ikke at være fra 3 sammenhængende måneder, og det tæller også med, hvis du arbejder og samtidig får supplerende dagpenge.

Vi registrerer din sats

Hvis du modtager supplerende dagpenge, bliver din løn indberettet til os. Det betyder, at du automatisk vil få beregnet en højere sats, når du er berettiget til det.

Hvis du har haft arbejde i en periode og melder dig arbejdsløs, vil du automatisk få beregnet den sats, du er berettiget til. Du skal altså ikke selv gøre noget, for at få beregnet en ny sats.

Hvis du mener, at du er berettiget til at få beregnet en ny sats, og du ikke har hørt fra os, er det en god idé at kontakte os.

Udbetaling fra efterfølgende måned

Når du har fået beregnet en ny sats, vil den først være gældende fra den 1. i den efterfølgende måned. Er det fx muligt at få en højere sats 18. februar, vil du få dimittendsats måneden ud og den nye sats fra 1. marts.

Læs mere:

Hvor meget og hvornår får du dagpenge

Sådan udfylder du dit dagpengekort

Hvad vil det sige at have forsøgerpligt?

Dagpengesatser

Se hvor mange dagpenge du kan få som fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller dimittend.

Læs mere

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA