Betaling af kontingent

Kontingentet betales kvartalsvist forud. Det vil sige, at du betaler hver tredje måned.

Det er en fordel af tilmelde sig PBS, så sker betalingen automatisk, uden du skal bekymre dig mere om det.

Du finder alle de oplysninger, du skal bruge, på dit indbetalingskort. 

Kreditornummer: 07914849
Debitornummer: 02160
Kundenummer: Dit medlemsnummer eller cpr-nummer (Tjek dit indbetalingskort. Her kan du se, hvilket "kundenummer", du skal bruge)

står på dit indbetalingskort)

Opkrævningen sendes til PBS/NETS ca. 14 dage før den 1. PBS/NETS sender opkrævningerne enten i form af PBS-opkrævning / e-post eller girokort. Tilmelding og afmelding af en PBS-aftale foregår mellem dig og din bank.

Mangler du at betale for dit kontingent, kan du lave en bankoverførsel til:

Registreringsnummer: 4183
Kontonummer: 3102081668

Husk at skrive dit fulde CPR-nummer i feltet ”Meddelelse til modtager”.

Kontingentsammensætning

Kontingentet er sammensat af forskellige dele: Et statsbidrag, et efterlønsbidrag og et administrationsbidrag. Statsbidraget skal alle betale og går direkte videre fra Din Sundhedsfaglige A-kasse til statskassen.

Efterlønsbidrag er frivilligt, men en forudsætning for at kunne få efterløn. Efterlønsbidraget går også videre til statskassen.

Administrationsbidraget dækker den daglige drift af Din Sundhedsfaglige A-kasse, og er det laveste blandt a-kasser i Danmark.

Kontingent er fradragsberettiget

Du kan få fradrag for dit kontingent til a-kassen. Når du bliver medlem af a-kassen, skal du ændre din forskudsopgørelse for at få fradraget med det samme. Du får automatisk fradraget på din årsopgørelse.

Læs mere om, hvordan du ændre din forskudsopgørelse.