Kontingentfritagelse mellem to uddannelser

Hvis du dimitterer på en professionsuddannelse og starter på en kandidatuddannelse umiddelbart efter, kan du muligvis blive kontingentfritaget, hvis uddannelserne kan anses som ét samlet uddannelsesforløb.

Din kontingentfritagelse stopper, når du skifter status fra studerende til nyuddannet, og du bliver opkrævet kontingent fra dagen efter sidste eksamen.

Men hvis du dimitterer på en professionsuddannelse i juni og skal starte på en kandidatuddannelse efter sommerferien, kan du muligvis blive kontingentfritaget over sommeren, hvis uddannelserne kan anses som ét samlet uddannelsesforløb.

Uddannelserne kan anses som ét samlet uddannelsesforløb, hvis disse betingelser gælder:

  • Gennemførelse af professionsuddannelsen skal give adgang til – og er altså en forudsætning for - at blive optaget på kandidatuddannelsen.
  • Du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen inden professionsuddannelsen er afsluttet (eller umiddelbart efter - altså indenfor få dage).
  • Uddannelsesstedets ferieperiode skal være grunden til afbrydelsen af uddannelsen.

Ønsker du kontingentfritagelse over sommeren, skal du skrive til os via Min Indbakke på Mit DSA efter din sidste eksamen som professionsbachelor.

Du skal skrive:

  • Hvilken uddannelse du starter på.
  • Hvilken dato du påbegynder uddannelsen.
  • Hvad den forventede slutdato for uddannelsen er.

Får du afslag på kandidatuddannelsen

Hvis du har fået godkendt din kontingentfritagelse på baggrund af din ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse og efterfølgende får afslag fra uddannelsesstedet? Så skal du oplyse os om det med det samme, da du derfor ikke har ret til at være kontingentfritaget.

Du kan under visse betingelser søge om dagpenge mellem de to uddannelser

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider