Studiemedlem

Meld dig ind som studiemedlem

Meld dig ind senest 1 år før, du er færdig med din uddannelse for at få ret til dagpenge fra 1. dag som nyuddannet.

Medlemskab som kandidatstuderende

Har du en uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske og læser du en kandidatuddannelse inden for sundhedsområdet, kan du også være medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Hvornår skal du melde dig ind?

Vi anbefaler, at du melder dig ind i Din Sundhedsfaglige A-kasse senest 1 år før din sidste eksamen. Det stiller dig bedst i forhold til dagpenge.

Så meget må du tjene som gratis studiemedlem

Som studerende må du maksimalt have en indkomst på 294.806 kr. (2024-tal) om året før skat inkl. din SU for at være gratis studiemedlem. Dette kaldes et indtægtsloft og er ens for alle a-kasser.

Gratis medlemskab for studerende under 30 år

Er du i gang med en videregående uddannelse, og er du under 30 år? Så kan du undgå at betale kontingent af dit medlemskab hos os.

For studerende over 30 år

Når du er over 30 år, skal du som udgangspunkt betale kontingent. Det kan dog stadig betale sig at være medlem 1 år før, uddannelsen slutter, så du får dagpengeret fra første dag.

Hvis du fylder 30 år, mens du studerer

Du kan være gratis studiemedlem, indtil du fylder 30 år. Derefter skal du betale kontingent.

Husk at skifte status til nyuddannet

Du skal skifte status til nyuddannet, uanset om du er ledig, har fået job, går på barsel eller læser videre. Sidste frist for at skifte status er 14 dage, efter du har bestået din sidste eksamen. Når du har valgt dine rettigheder, er valget bindende, når der er gået 14 dage fra du er dimitteret.

Skal du skifte status, når du bliver kandidat?

Du kan muligvis få dagpenge som lønmodtager, hvis du forud for din videregående uddannelse var ledig eller lønmodtager og har beholdt dit medlemskab hos os eller en anden a-kasse under din uddannelse.

Skift status til nyuddannet, selvom du læser videre

Selvom du går direkte fra en bachelor til en kandidatuddannelser, skal du huske at skifte status til nyuddannet.

Kontingentfritagelse mellem to uddannelser

Hvis du dimitterer på en professionsuddannelse og starter på en kandidatuddannelse umiddelbart efter, kan du muligvis blive kontingentfritaget, hvis uddannelserne kan anses som ét samlet uddannelsesforløb.

Hvis du læser du til sundhedsplejerske

Når du læser til sundhedsplejerske, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på.