Studiemedlem

Meld dig ind som studiemedlem

Melde dig ind senest et år før, du er færdig med din uddannelse for at få ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

Medlemskab som kandidatstuderende

Har du en uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske og læser du en kandidatuddannelse inden for sundhedsområdet, kan du også være medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Medlemsfordele som studerende

Vi er for dig, der læser til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske. Du kan også blive medlem hos os, hvis du læser en kandidatuddannelse inden for sundhedsområdet.

Gratis for dig under 30 år

Vi tilbyder gratis studiemedlemskab til dig, hvis du er under 30 år.

For dig over 30 år

Er du studerende og over 30 år, skal du som udgangspunkt betale kontingent.

Du fylder 30 år, mens du læser

Du kan være gratis studiemedlem, indtil du fylder 30 år. Derefter skal du betale kontingent.

Hvornår skal du melde dig ind?

Vi anbefaler, at du melder dig ind i Din Sundhedsfaglige A-kasse senest 1 år før din sidste eksamen. Det stiller dig bedst i forhold til dagpenge.

Skift status til nyuddannet

Som nyuddannet skal du huske at ændre din status fra studiemedlem til nyuddannet. Det kan du gøre, når du har bestået din sidste eksamen, men senest 14 dage derefter.

Skal du skifte status, når du bliver kandidat?

Du kan muligvis få dagpenge som lønmodtager, hvis du forud for din videregående uddannelse var ledig eller lønmodtager og har beholdt dit medlemskab hos os eller en anden a-kasse under din uddannelse.

Skift status til nyuddannet, selvom du læser videre

Selvom du går direkte fra en bachelor til en kandidatuddannelser, skal du huske at skifte status til nyuddannet.

Kontingentfritagelse mellem to uddannelser

Hvis du dimitterer på en professionsuddannelse og starter på en kandidatuddannelse umiddelbart efter, kan du muligvis blive kontingentfritaget, hvis uddannelserne kan anses som ét samlet uddannelsesforløb.

Læser du til sundhedsplejerske

Når du læser til sundhedsplejerske, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Vind biobilletter

Spred glæde hos dine studiekammerater, samtidig med at du sikrer dig selv økonomisk.