Fuldtids- eller deltidsforsikret

Du kan være medlem hos os som enten deltids- eller fuldtidsforsikret. Dit medlemskab afhænger af din indkomst og arbejdssituation.

Hvis du arbejder 29 timer eller mindre, den dag du melder dig ind i a-kassen, kan du vælge, om du vil være deltids- eller fuldtidsforsikret.

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du dog være fuldtidsforsikret. Derfor er det et krav, at du skifter til at være fuldtidsforsikret, hvis du indenfor en periode på 3 måneder arbejder mere end 390 timer.

Vi undersøger én gang om måneden, om du opfylder betingelserne for at blive fuldtidsforsikret. Men du har også selv pligt til at skifte til fuldtidsforsikret, hvis din arbejdstid øges til et omfang, hvor du kommer til at opfylde betingelserne.

Du må gerne være fuldtidsforsikret, selv om du ikke arbejder fuld tid, også hvis du på et senere tidspunkt går ned i tid. Din forsikringsstatus som fuldtidsforsikret bliver ikke berørt af, at du i en periode arbejder på deltid.

Din forsikringsstatus har betydning for din ret til dagpenge

Kontingentet som deltidsforsikret er lidt mindre end kontingentet som fuldtidsforsikret.
Der er også forskel på, hvor meget du kan få i dagpenge, afhængigt af om du er deltidsforsikret eller fuldtidsforsikret.

For at have ret til dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Som deltidsforsikret skal du stå til rådighed for arbejde på 30 timer om ugen. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for arbejde på fuld tid, det vil sige 37 timer om ugen.

Hvis du er fuldtidsforsikret og arbejder på nedsat tid, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. Det er dog et krav, at du melder dig ledig, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger andet arbejde på 37 timer om ugen. Som deltidsforsikret har du også mulighed for at søge supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 27,25 timer om ugen i gennemsnit. Det er dog et krav, at du melder dig ledig, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger andet arbejde på 30 timer om ugen.
Læs mere om supplerende dagpenge

Se dagpengesatserne som deltids- og fuldtidsforsikret

Læs mere om betingelser for at få dagpenge