Er du nyuddannet, og vil du søge om dagpenge?

Tillykke med din uddannelse. Starter du ikke i job med det samme, kan du søge om dagpenge. Vi giver dig her en guide til, hvordan du gør.

Har du været medlem hos os minimum 1 år, har du ret til dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Har du ikke været medlem i minimum 1 år før din sidste eksamen, får du en måneds karens og har først ret til at modtage dagpenge en måned efter din sidste eksamen.

Du kan også søge om dagpenge, hvis du kun er ledig i en kort periode, og starter job senere, eller hvis du har et deltidsarbejde, og gerne vil søge om supplerende dagpenge.

Se, hvad du kan modtage i dagpenge

Sådan søger du om dagpenge

Hvis du ønsker at søge om dagpenge som nyuddannet, skal du til at begynde med skifte status til nyuddannet, inden du søger om dagpenge. Følg derefter guiden trin for trin. Det er vigtigt, at du gør alle seks ting for at have ret til dagpenge.

1. Meld dig ledig ved jobcentret den dag, du har dagpengeret

Meld dig ledig på jobnet.dk (jobcentret) på den dag, du har dagpengeret og gerne vil modtage dagpenge fra og står til fuld rådighed for arbejdsmarked.

Du kan kun melde dig ledig fra dags dato, og kan derfor ikke vælge en dato, som ligger tilbage i tiden. Du kan således først modtage dagpenge fra den dato, du melder dig ledig på jobnet.dk. 

Gå til jobnet.dk og meld dig ledig

Hvornår har du dagpengeret

Hvornår du har dagpengeret afhænger af længden på dit medlemskab. Har du været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, har du dagpengeret fra dagen efter din sidste bestået eksamen. Hvis du vil modtage dagpenge, fra du afslutter studiet, skal du altså i dette tilfælde melde dig ledig ved jobcentret dagen efter din sidste bestået eksamen.

Har du været medlem af en a-kasse mindre end 1 år, kan du læse mere om, hvornår du har dagpengeret her.

2. Skift din status fra studerende til nyuddannet

Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, skal du skifte din status hos os fra studerende til nyuddannet.

Det gør du ved at udfylde og sende 'Skift status til nyuddannet' via Mit DSA.

Du skal tidligst sende den dagen efter din sidste eksamen, men det er vigtigt, at vi har modtaget din ansøgning senest 14 dage efter din sidste eksamen. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du har glemt at skifte status inden de 14 dage. 

Læs mere om 'Skift status til nyuddannet'

3. Søg om dagpenge

Du søger om dagpenge ved af udfylde en '"Ansøgning om dagpenge." Her ansøger du om ret til dagpenge, som vi står for at udbetale. Du finder ansøgningen under selvbetjeningen på Mit DSA eller via linket nedenfor. 

Gå til "Ansøgning om dagpenge"

4. Læs Guide til job og dagpenge

Når du bliver ledig, er der en række regler, du skal følge for at have ret til dagpenge. Som a-kasse har vi pligt til at informere dig om disse. Derfor skal du læse og bekræft, du har læst DSA Guide til job og dagpenge. Den præsenterer dig for dine muligheder og forpligtelser som ledig og giver dig de bedste forudsætninger for at komme hurtigt i job.

På det første møde med a-kassen gennemgår vi også de regler, du skal leve op til, når du modtager dagpenge. 

Læs "DSA Guide til job og dagpenge"

5. Upload dit CV til jobnet.dk

Du skal oprette dit CV på jobnet.dk senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig.

Gå til Jobnet.dk

6. Begynd din jobsøgning og opdaterer din joblog

Når du har gjort ovenstående ting, skal du i gang med at søge job. 

Vi anbefaler, at du bruger vores jobportal Din Sundhedsfaglige Jobportal til at finde ledige stillinger. Den giver nemlig et unikt overblik over relevante jobs for dig. Du kan også joblogge direkte herigennem, når du søger et job fra jobportalen. 

Husk at opdatere din joblog hver uge, fra du melder dig ledig
Din joblog skal til enhver tid være opdateret med de stillinger, du har søgt. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende. At være aktivt jobsøgende er en af dine forpligtigelser som ledig

Gå til din joblog

7. Udfyld dit dagpengekort og få dagpenge udbetalt

Når vi har godkendt din ret til dagpenge, kan du tidligst fra den 5. sidste hverdag i måneden udfylde dit dagpengekort for den pågældende måned. 

Her skal du også oplyse, om du har arbejdet i den pågældende måned. Uanset om det er i hverdagene eller weekenden. Dette gælder også studiejob.

Søger du om dagpenge fra fx midt i måneden, skal du også oplyse om eventuelle arbejdstimer i måneden før perioden, du søger om dagpenge. Det kan nemlig have betydning for din udbetaling af dagpenge.

Har du ret til dagpenge med forsørgerpligt, skal du også oplyse om dette på det første dagpengekort, du indsender.   

Se, hvordan du udfylder du dit dagpengekort

Dagpenge som lønmodtager i stedet for som nyuddannet

Har du haft arbejde indenfor de sidste 3 år, inden du bliver færdiguddannet, kan det være, du har optjent ret til dagpenge som lønmodtager. Dagpengesatsen for en lønmodtager er ofte højere end dagpengesatsen for en dimittend.

I denne situation skal du ikke skifte status til nyuddannet. Du skal i stedet for søge om ret til dagpenge som lønmodtager. Det er dog en betingelse, at du har været medlem af en a-kasse i hele perioden på de 3 år. 

Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, og hvordan du skal gøre, så kontakt os.

Dagpengesatser

Se, hvor mange dagpenge du kan få som fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller dimittend.

Læs mere

Meld dig ind i Danmarks billigste a-kasse

Er du bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, sygeplejerske, psykoterapeuter MPF eller radiograf? Vær med i Danmarks billigste a-kasse.

Meld dig ind

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA