Er du nyuddannet, og har du haft 1 times arbejde eller mere efter uddannelsen?

Hvis du er nyuddannet, og har haft bare én times lønarbejde efter du afsluttede din uddannelse, kan du få dagpenge på baggrund af en kombination af løntimer og din uddannelse.

Det kan give dig en højere dagpengesats end dimittendsatsen, som du får udelukkende på baggrund af din uddannelse. Muligheden kaldes sammenlægningsreglen.

Sammenlægningsreglen er relevant for dig, der:

Har afsluttet dit studiejob efter du afsluttede din uddannelse.

Har afsluttet din uddannelse og går direkte i et kortvarigt job.

Fortsætter dit studiearbejde (eller går direkte i andet deltidsarbejde) og søger om supplerende dagpenge.

Hvis du kan genkende dig selv i én af ovenstående situationer, så kan det være relevant for dig at læse videre om dine muligheder for at søge om dagpenge via sammenlægningsreglen.

Brug vores vejledende beregner nederst til at få et indtryk af, hvilken sats du kan opnå med sammenlægningsreglen.

For at bruge sammenlægningsreglen skal du:

  • Have været medlem af en a-kasse uafbrudt – senest 12 måneder før du søger om dagpenge.
  • Have haft mindst én times lønarbejde, efter du har afsluttet din uddannelse.
  • Ikke have fået udbetalt dagpenge på baggrund af din uddannelse.
Forskellen mellem sammenlægning og dimittendsats

Hvis du får din dagpengeret alene på baggrund af din afsluttede uddannelse, vil du få dagpenge med dimittendsatsen. Men hvis du har haft bare én times lønarbejde, efter du blev færdiguddannet, og derefter søger om dagpenge, så kan du få dagpenge via sammenlægningsreglen. Det kan muligvis give dig en højere dagpengesats.

Når du søger om dagpenge vil du blive stillet valget mellem at søge dagpenge på baggrund af uddannelse (dimittendsats) eller på baggrund af arbejde og uddannelse (sammenlægningsregel).

Nedenfor får du et overblik over fordele og ulemper ved at vælge dagpenge med sammenlægningsreglen og ved at vælge dimittendsatsen.

Dimittendsats

(Dagpenge på baggrund af din uddannelse)

Sats med sammenlægningsregel

(Dagpenge på baggrund af dit arbejde og uddannelse)

Dimittendsatsen er en fast sats, der er væsentligt lavere end den maksimale dagpengesats. Satsen afhænger af, om du er forsørger, og om du er over eller under 30 år.

Hvis du ikke er forsørger, så falder din sats desuden efter 3 måneder (svarende til 481 timer) til et lavere beløb. Du kan se, hvad dimittendsatsen er her.

Den sats du får med sammenlægningsreglen, afhænger af din lønindkomst. Derfor kan den både være meget høj, men også meget lav.

Konkret beregnes din sats på baggrund af de 12 måneder, hvor din indtægt har været højest, og hvor du samtidig har været medlem af en a-kasse, indenfor de seneste 24 måneder.

Du kan få dagpenge i 1 år (svarende til 1924 timer indenfor en periode på 2 år).

Du kan få dagpenge i 2 år (svarende til 3848 timer indenfor en periode på 3 år).

Du har mulighed for at få beregnet en ny måske højere sats efter 6 måneder. Læs mere her.

Du vil have denne sats resten af din dagpengeperiode, og kan ikke få beregnet en ny sats.

Der er fordele og ulemper ved at bruge sammenlægningsreglen, og du skal vælge det, der er mest rigtigt for dig.

Selvom du overvejer at søge dagpenge på baggrund af sammenlægningsreglen, anbefaler vi at du alligevel skifter status til nyuddannet på Mit DSA indenfor fristen på 14 dage.

Brug vores beregner til at regne din dagpengesats

Beregneren nedenfor kan give dig et indtryk af, hvad din sats kan blive, hvis du vælger at bruge sammenlægningsreglen. Du skal svare på spørgsmålene ud fra den situation, du forventer at være i, når du skal søge om dagpenge.

Det fremgår også af beregneren, hvad din sats med sammenlægningsreglen vil blive sammenlignet med dimittendsatsen. Dette afhænger af det beløb, du indtaster som din gennemsnitsløn, samt hvordan du svarer på de øvrige spørgsmål. Beregneren regner din sats på baggrund af de oplysninger, du selv indtaster, og derfor er den kun vejledende.

Når du skal til at søge om dagpenge, vil vi beregne din sats endeligt i forbindelse med, at du udfylder din ledighedserklæring. Her vil indgå dine aktuelle oplysninger om fx lønarbejde, på det tidspunkt, du søger om dagpenge.

Beregn din dagpengesats

Vi gør opmærksom på, at denne beregner er vejledende. Du vil få beregnet din endelige sats i forbindelse med, at du søger om dagpenge.

Har du været medlem af a-kassen i 12 måneder, når du afslutter din uddannelse?

Forventer du at have – eller har du haft – arbejde efter, du har afsluttet din uddannelse? Har du haft helt ned til 1 times lønarbejde, så kan du svare ja.

Er du forsørger? Du er forsørger, hvis du enten biologisk eller gennem adoption er far eller mor til minimum et barn under 18 år. Du behøver ikke bo sammen med barnet for at være forsørger. Du er ikke forsørger, hvis du har bonusbørn. Det vil sige, hvis du er samlevende med en person, der har egne børn. Medmindre du har adopteret din samlevers børn.

Er du over 30 år?