Hvornår skal du melde dig ind?

Vi anbefaler, at du melder dig ind i DSA senest 1 år før din sidste eksamen. Det stiller dig bedst i forhold til dagpenge.

Meld dig ind senest 1 år før

Har du været studiemedlem i mindst 1 år den dag, du afslutter din uddannelse, har du sikret dig ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen. Du skal dog huske at skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen. Det gælder også, hvis du har fået job og ikke har brug for dagpenge, når du er færdig.

Melde dig ind i Din Sundhedsfaglige A-kasse senest 1 år før din sidste eksamen.

Nåede du det ikke?

Har du ikke nået at melde dig ind 1 år før din sidste eksamen, har du stadig mulighed for at få dagpenge. Læs om de forskellige scenarier her:

  • Medlem næsten 1 år før
    Har du været studiemedlem i mere end 11 måneder men ikke et helt år den dag, du har din sidste eksamen, får du en karensperiode, som svarer til de dage eller uger, du mangler for at opfylde et års studiemedlemskab. Går der fx en uge, fra du har din sidste eksamen, til du rammer den dato, hvor du har 1 års studiemedlemskab, får du en uges karens. Karens er en periode, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Karensperioden tæller altid fra dagen efter din sidste eksamen. Du skal huske at skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen, uanset hvornår du har ret til dagpenge. Det gælder også, hvis du har fået job og ikke har brug for dagpenge, når du er færdig.
  • Medlem mindre end 11 måneder før
    Har du været studiemedlem i mindre end 11 måneder, den dag du har din sidste eksamen, har du ret til dagpenge en måned efter din sidste eksamen. Du får altså en måneds karens, dvs. en måned uden dagpenge. En karensperiode tæller fra dagen efter den sidste eksamen. Du skal huske at skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen, uanset hvornår du har ret til dagpenge. Det gælder også, hvis du har fået job og ikke har brug for dagpenge, når du er færdig.
  • Medlem mere end 14 dage efter
    Hvis du melder dig ind i Din Sundhedsfaglige A-kasse mere end 14 dage efter din sidste eksamen, har du ikke ret til dagpenge som nyuddannet. For at kunne få dagpenge skal du i stedet opfylde betingelserne for ret til dagpenge som lønmodtager. Læs mere om, hvordan du optjener ret til dagpenge under Dagpenge generelt.

Læs mere om studiemedlemskab af DSA:

Gratis for dig under 30 år

For dig over 30 år