Betingelser for at få dagpenge

Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få ret til dagpenge.

For at få dagpenge skal du:

  • have været medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, kan din tidligere medlemsperiode medregnes.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt jobsøgende og være tilmeldt jobnet.dk som ledig fra din første ledighedsdag.
  • som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 263.232 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 21.936 kr. pr. måned (2024-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • som deltidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 175.488 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 14.624 kr. pr. måned (2024-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du var medlem af en a-kasse.

Hvis du indberetter højeste medregningsbeløb pr. måned, vil det således tage dig 1 år at optjene retten til en ny dagpengeperiode. Hvis din indtjening er mindre, og du dermed indberetter et mindre beløb, vil optjeningsperioden være tilsvarende længere. Dette gælder både fuldtids- og deltidsforsikrede.

Har du arbejde på deltid, eller arbejder du som vikar, skal du bruge en frigørelsesattest, hvis du vil have supplerende dagpenge.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Dagpengesatser

Se hvor mange dagpenge du kan få som fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller dimittend.

Læs mere