Gratis medlemskab for studerende under 30 år

Er du i gang med en videregående uddannelse, og er du under 30 år? Så kan du undgå at betale kontingent af dit medlemskab hos os.

Meld dig ind

Du skal opfylde en række betingelser for at være gratis studiemedlem hos os:

  • Du skal være under 30 år.
  • Din uddannelse skal være erhvervsmæssig og give ret til dagpenge ved uddannelsens afslutning.
  • Din uddannelse skal som udgangspunkt være et fuldtidsstudie.
  • Din uddannelse skal være af mindst 18 måneders varighed.
  • Din uddannelse skal være SU-berettiget.
  • Du må højst have en indtægt på 24.567 kr. pr. måned inkl. SU. (2024-tal)
  • Du må ikke modtage offentlig forsørgelse såsom barselsdagpenge, sygedagpenge eller revalidering. Du må selvfølgelig gerne modtage SU.

Bliver du færdig med din uddannelse, inden du fylder 30 år, er det gratis at være medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse under hele din uddannelse.

Fylder du 30 år, imens du studerer? Læs mere her

Du kan blive fritaget for kontingent i maksimalt 5 år, og fritagelsen gives for 1 år ad gangen.

Hvis du læser en professionsbachelor, bliver din kontingentfritagelse automatisk forlænget. Læser du en kandidatuddannelse, skal du selv anmode om at blive kontingentfritaget igen efter 1 år.

Bliver din uddannelse forlænget og datoen for sidste eksamen ændret, skal du give os besked med det samme, da det har betydning for din kontingentfritagelse.

Sådan bliver du kontingentfritaget

Er du endnu ikke medlem, skal du svare ja til spørgsmålet "Ønsker du at søge om fritagelse for medlemsbidrag?", når du melder dig ind.

Er du allerede medlem, men betaler kontingent, kan du skrive til os, hvis du opfylder ovenstående betingelser og ønsker kontingentfritagelse. Du skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Skifter du uddannelse, kan du blive hos os

Er du medlem hos os, og er du i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, men ønsker at skifte til en uddannelse, som vi ikke dækker, kan du stadig blive hos os som gratis studiemedlem, så længe både du og den nye uddannelse lever op til ovenstående betingelser.

Når du skifter uddannelse, skal du anmode om kontingentfritagelse på ny - også selvom du allerede er kontingentfritaget.

Husk at ansøge om den nye kontingentfritagelse så hurtigt som muligt, da vi tidligst kan kontingentfritage dig fra den dag, du skriftligt har anmodet om det.

Hvis du ønsker at dimittere på din nye uddannelse, skal du skifte til en a-kasse, der dække den nye uddannelse. Kun på den måde kan du få dagpenge som nyuddannet.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Bopæl udenfor Danmark

Du kan godt være gratis medlem hos os, selvom du ikke har haft bopæl i Danmark, umiddelbart inden du starter din uddannelse.

Dog kan du ikke få dagpenge som dimittend, når du afslutter din uddannelse. Men har du fx arbejdet nok til at optjene retten til dagpenge som lønmodtager, kan du få dagpenge som lønmodtager.

Er du studerende og over 30 år?

Det er lovbestemt, at du som udgangspunkt kun kan være gratis medlem, hvis du er under 30 år.

Du kan stadig blive gratis studiemedlem, hvis:

  • Du er tilmeldt og indbetaler til efterløn.
  • Du har optjent dagpengeret i en a-kasse fra et arbejde som lønmodtager.
  • Din indtægt ikke overstiger 285.669 kr. på årsbasis (2023-tal).

Kan du ikke fritages for kontingent, anbefaler vi stadig, at du melder dig ind som deltidsforsikret, så du ikke går glip af en ekstra måneds dagpenge. Det kan godt svare sig rent økonomisk.

Meld dig ind