Skattefri præmie

Den skattefri præmie er en kontant præmie til dig, der arbejder, efter du har ret til at gå på efterløn.

Der er forskellige regler for, hvornår du begynder at optjene skattefri præmie. Reglerne afhænger af, hvornår du er født. Læs mere om efterløn og alder her.

Uanset om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret, optjener du til en præmie, hver gang du har haft 481 løntimer. Du kan maksimalt opnå 12 præmier. Det svarer til 5.772 løntimer. Hver time, du får dagpenge eller efterløn, vil blive modregnet i det samlede antal løntimer.

Uanset om du arbejder i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EØS-land tæller dine arbejdstimer med i optjeningen til præmierne. Se listen over EØS-lande.

Opgørelser af timer og udbetaling 

Du kan tidligst få udbetalt din skattefri præmie, når du er blevet folkepensionist. Din Sundhedsfaglige A-kasse vil automatisk opgøre, om du har optjent skattefri præmier, og beregne hvor mange præmieportioner du i så fald kan få udbetalt. Opgørelsen foretages på baggrund af indberetninger til Skats indkomstregister. Når vi har beregnet, hvor mange præmier du skal have, vil du modtage et brev fra os. Præmierne vil blive udbetalt som et engangsbeløb til din NemKonto. Ved dødsfald udbetales præmien til boet.

Er du selvstændig opgøres dine arbejdstimer efter samme særlige regler som til bevis og 2 års regel. Hvis alle virksomhedens årsopgørelse ikke er endeligt afsluttet, kan der være en del af de skattefri præmieportioner, vi ikke kan opgøre endnu. I det tilfælde vil vi lave en foreløbig opgørelse på baggrund af indberettede løntimer og allerede afsluttede årsopgørelser. Når de sidste årsopgørelser er endelige laver DSA en ny og endelig opgørelse, og vil efterbetale eventuelle resterende skattefri præmieportioner.

Præmierne vil blive udbetalt som et engangsbeløb til din NemKonto. Ved dødsfald udbetales præmien til boet.

Præmiens størrelse afhænger af, om du har ret til efterløn som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret, når du opfylder 2-års-reglen.

Du kan se de gældende satser her

 

Født efter 1. januar 1956

For dig, der er født efter 1. januar 1956, gælder der andre regler omkring optjening til skattefri præmie.

Du kan se reglerne for efterlønsalderen her