Satser for efterløn

Her kan du læse mere om, hvilke satser der er gældende for din efterløn, og hvordan du selv kan beregne den.

Det beløb du kan få, når du er på efterløn, afhænger af hvor meget du har tjent, før du går på efterløn (se beregning nedenfor).

Beregning af efterløn

Din efterlønssats bliver beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Hvis du har haft færre end 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, skal alle månederne med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder indgå i beregningen af din efterlønssats. Har du ikke haft en lønindtægt inden for de seneste 24 måneder, kan vi beregne på baggrund af alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 36 måneder. Derudover er der mulighed for at forlænge beregningsperioden, hvis du har haft perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge eller støtte til pasning af alvorligt syge eller handicappede børn – eller pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

På STARs hjemmeside (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) kan du lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan få i efterløn. Efterlønsberegneren kan give dig et fingerpeg om, hvor meget du kan få i efterløn, og hvor meget du økonomisk kan få ud af det, hvis du udskyder at gå på efterløn eller har lønindtægter ved siden af efterlønnen.

Vi har lavet en guide til, hvordan du bruger Efterlønsberegneren.

Se guiden sådan: Sådan beregner du din efterløn

Nedsættelse af fagforeningskontingent

Der kan i nogle fagforeninger være mulighed for at søge om nedsat kontingent i forbindelse med efterløn. Kontakt din fagforening, og hør om dine muligheder.

Aktuelle satser (2024)
Efterløn (91 pct. sats)  Beløb pr. måned
Fuldtidsforsikrede  15.527 kr.
Deltidsforsikrede  12.351 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for udbetalt pension/pensionstilsagn og eventuelle arbejdstimer.

Efterløn (100 pct. sats)  Beløb pr. måned
Fuldtidsforsikrede 20.359 kr.
Deltidsforsikrede 13.573 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for eventuelle arbejdstimer.

Skattefripræmie  
Fuldtidsforsikrede 14.658 kr. pr. præmieportion
Deltidsforsikrede 9.773 kr. pr. præmieportion

OBS: Du kan maksimalt opnå 12 præmier.

Efterlønsberegner

På STARs hjemmesiden (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) kan du lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan få i efterløn.

Beregn din efterløn