Satser for efterløn

Her kan du læse mere om, hvilke satser, der er gældende for din efterløn.

Hvilket beløb du vil få på efterløn afhænger dels af, hvornår du går på efterløn (se tidspunkt nedenfor). Dels af hvor meget du har tjent, før du går på efterløn (se beregning nedenfor).

Tidspunkt
Født 01.01.1954 – 31.12.1955: Hvis du går på efterløn, på datoen for din efterlønsalder, kan du som udgangspunkt få op til 91 pct. af den maksimale sats. Venter du minimum 2 år og arbejder mindst 3.120 timer efter din efterlønsalder, kan du få op til den maksimale sats. Dette gælder uanset, om du skal have efterløn som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Født efter 01.01.1956: Der gælder andre regler for dig. Se reglerne her.

Beregning
Din efterlønssats bliver beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Hvis du har haft færre end 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, skal alle månederne med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder indgå i beregningen af din efterlønssats. Har du ikke haft en lønindtægt inden for de seneste 24 måneder, kan vi beregne på baggrund af alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 36 måneder.

Derudover er der mulighed for at forlænge beregningsperioden, hvis du har haft perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge eller støtte til pasning af alvorligt syge eller handicappede børn – eller pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Nedsættelse af fagforeningskontingent
Der kan i nogle fagforeninger være mulighed for at søge om nedsat kontingent i forbindelse med efterløn. Kontakt din fagforening, og hør om dine muligheder.

Aktuelle satser

 

Efterløn (91 pct. sats)  Beløb pr. måned
Fuldtidsforsikrede  17.583 kr.
Deltidsforsikrede  11.722 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for udbetalt pension/pensionstilsagn og eventuelle arbejdstimer.

 

Efterløn (100 pct. sats)  Beløb pr. måned
Fuldtidsforsikrede 19.322 kr.
Deltidsforsikrede 12.881 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for eventuelle arbejdstimer.

 

Skattefripræmie  
Fuldtidsforsikrede 13.912 kr. pr. præmieportion
Deltidsforsikrede 9.274 kr. pr. præmieportion

OBS: Du kan maksimalt opnå 12 præmier.

 

Efterlønnens størrelse

Video om skattefri præmie

Efterløn og pension