Efterløn

Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når din folkepensionsalder.

Tilmelding til efterlønsordningen

Her kan du se, hvordan du tilmelder dig til efterlønsordningen.

Sådan søger du om efterløn

Indsend en skriftlig ansøgning til os, når du ønsker at gå på efterløn. Læs mere herunder.

Sådan beregner du din efterløn

Følg trin 1 til 4 i vores guide, inden du beregner din efterløn. Så sikrer du, at du får fundet alle de informationer frem, du skal bruge. Det gør det lettere at lave selve beregningen.

Webinar om efterløn

Efterlønsbevis, skattefri præmie og modregning i efterlønnen - begreberne er mange, og reglerne kan være komplicerede. Få en online introduktion til dine muligheder, når du modtager dit efterlønsbevis.

Efterlønsalder

Din efterlønsalder afhænger af din fødselsdato. Ligeledes afhænger den periode, du kan være på efterløn, af hvornår du er født.

Efterlønsbevis

På dagen hvor du når din efterlønsalder, kan du, hvis du opfylder betingelserne, enten gå direkte på efterløn eller få et efterlønsbevis.

Modregning i efterløn

Her kan du læse om reglerne for modregning.

Undgå modregning i din efterløn

Folketinget har vedtaget en ny lov, der midlertidigt afskaffer modregningen i efterlønnen i 2023 og 2024 for arbejde eller merarbejde i sundhedsvæsenet. Loven træder i kraft 1. juli 2023, men gælder med tilbagevirkende kraft.

Satser for efterløn

Her kan du læse mere om, hvilke satser der er gældende for din efterløn, og hvordan du selv kan beregne den.

2 års-reglen

Overvejer du at gå på efterløn, kan du opnå flere fordele, hvis du opfylder 2-års-reglen.

Skattefri præmie

Den skattefri præmie er en kontant præmie til dig, der arbejder, efter du har ret til at gå på efterløn.

Sådan framelder du dig efterløn

Du kan til enhver tid framelde dig efterlønsordningen.

Du kan fravælge efterløn via fortrydelsesordningen

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at fravælge efterlønsordningen

Selvstændig på efterløn

Som udgangspunkt skal du stoppe med at drive selvstændig virksomhed for at få efterløn. Men under visse betingelser er det muligt både at drive virksomhed og samtidig få efterløn. Læs her hvordan.

Arbejde og efterløn

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med efterløn og arbejde.

Pension og efterløn

Pensioner, der bliver udbetalt i efterlønsperioden, vil i et eller andet omfang blive modregnet i efterlønnen.

Frivilligt ulønnet arbejde

Du har mulighed for at påtage dig visse typer af frivilligt ulønnet arbejde, mens du er på efterløn.

Arbejde i udlandet før og med efterløn

Her kan du læse om reglerne for at arbejde i udlandet før du går på efterløn og med efterløn

Seniorjob

Et seniorjob er et job i kommunen på almindelige ansættelsesvilkår. Læs nedenfor, om du kan komme i betragtning til et seniorjob, og hvordan du skal forholde dig.

Tidlig pension

Tidlig pension er en ordning, der gør det muligt at gå på pension op til 3 år før den officielle pensionsalder, hvis du har haft et langt arbejdsliv. Det er Udbetaling Danmark, som står for ordningen, men her på siden kan du finde generel vejledning.