Efterløn

Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når din folkepensionsalder.

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 har du mulighed for at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis du melder dig ud af efterlønsordningen. Du kan også vælge at blive og fortsat sikre dig ret til efterløn.

Efterlønsbevis

På dagen hvor du når din efterlønsalder, kan du, hvis du opfylder betingelserne, enten gå direkte på efterløn eller få et efterlønsbevis.

Sådan beregner du din efterløn

Følg trin 1 til 4 i vores guide, inden du beregner din efterløn. Så sikrer du, at du får fundet alle de informationer frem, du skal bruge. Det gør det lettere at lave selve beregningen.

Efterlønsalder

Din efterlønsalder afhænger af din fødselsdato. Ligeledes afhænger den periode, du kan være på efterløn, af hvornår du er født.

Satser for efterløn

Her kan du læse mere om, hvilke satser der er gældende for din efterløn, og hvordan du selv kan beregne den.

Tilmelding til efterlønsordningen

Her kan du se, hvordan du tilmelder dig til efterlønsordningen

2 års-reglen

Overvejer du at gå på efterløn, kan du opnå flere fordele, hvis du opfylder 2-års-reglen.

Sådan søger du om efterløn

Her kan du se, hvordan du søger om efterløn

Skattefri præmie

Den skattefri præmie er en kontant præmie til dig, der arbejder, efter du har ret til at gå på efterløn.

Modregning i efterløn

Her kan du læse om reglerne for modregning

Sådan framelder du dig efterløn

Du kan til enhver tid framelde dig efterlønsordningen.

Du kan fravælge efterløn via fortrydelsesordningen

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at fravælge efterlønsordningen

Selvstændig på efterløn

Det er muligt at være selvstændig og opnå ret til efterløn.

Arbejde og efterløn

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med efterløn og arbejde

Pension og efterløn

Pensioner, der bliver udbetalt i efterlønsperioden, vil i et eller andet omfang blive modregnet i efterlønnen.

Frivilligt ulønnet arbejde

Du har mulighed for at påtage dig visse typer af frivilligt ulønnet arbejde, mens du er på efterløn.

Arbejde i udlandet før og med efterløn

Her kan du læse om reglerne for at arbejde i udlandet før du går på efterløn og med efterløn

Seniorjob

Et seniorjob er et job i kommunen på almindelige ansættelsesvilkår. Læs nedenfor, om du kan komme i betragtning til et seniorjob, og hvordan du skal forholde dig.

Webinar om efterløn

Se webinaret og få en god introduktion til de muligheder, du har, når du modtager dit efterlønsbevis.

Tidlig Pension

Tidlig Pension er en ordning, der gør det muligt at gå på pension op til 3 år før den officielle pensionsalder, hvis du har haft et langt arbejdsliv. Det er Udbetaling Danmark, som står for ordningen, men her på siden kan du finde generel vejledning.