Efterlønsalder

Din efterlønsalder afhænger af din fødselsdato. Ligeledes afhænger den periode, du kan være på efterløn, af hvornår du er født.

Fra 1. januar 2014 øges efterlønsalderen løbende, så du ikke længere kan gå på efterløn fra 60 år. Samtidig afkortes den periode, du kan få efterløn, gradvist fra fem til tre år.

Find din efterlønsalder i skemaet nedenfor.

Fødselsdato Efterlønsalder Folkepensionsalder År med efterløn

Pensionsmodregning

sats(er)
1.1.1956 - 30.6.1956 62½ 67 ny 2
1.7.1956 - 31.12.1958 63 67 4 ny 2
1.1.1959 - 30.6.1959 63½ 67 ny 2
1.7.1959 - 31.12.1962 64 67 3 ny 1
1.1.1963 - -31.12.1966* 65 68 3 ny 1
1.1.1967 - 31.12.1970* 66 69 3 ny 1
1.1.1971 - 31.12.1974* 67 70 3 ny 1
1.1.1975 eller senere 67½ 70½ ny 1

 

Født 01.01.1956 – 30.06.1956
Efterlønsalder Folkepension År på efterløn
62½ år 67 år 4½ år

Du kan tidligst gå på efterløn, fra du bliver 62½ år, og du har ret til efterløn i op til 4½ år.

Hvis du går på efterløn før, der er gået 1½ år, fra du fik dit efterlønsbevis, får du 91 pct. af den maksimale efterlønssats. Venter du til, der er gået 1½ år og har arbejdet minimum 2.340 timer, fra du fik dit efterlønsbevis, får du den maksimale efterlønssats. Alle dine pensioner modregnes i din efterløn uanset, hvornår du går på efterløn og uanset, om pensionerne bliver udbetalt eller ej.

Skattefri præmie

Hvis du ikke er gået på efterløn, når der er gået 1½ år, og du har arbejdet minimum 2.340 timer, efter du fik dit efterlønsbevis, begynder du at optjene til skattefri præmie. Hvis du går på efterløn og samtidig har arbejde, kan disse arbejdstimer også tælle med i optjeningen til skattefri præmie. Det fordrer dog, at du tidligst går på efterløn, når der er gået to år, og du har arbejdet minimum 3.120 timer efter, du fik dit efterlønsbevis.

Eksempel 1:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 62½ år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 64½ år. Du begynder først at optjene skattefri præmier, når du bliver 64 og optjener derfor 2 præmier fra du er 64 til 64½ år (962 timer/481=2 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 64½ år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller med i optællingen til skattefri præmie, og du optjener derfor 2 præmie mere (1300 timer/ 481= 2,7≈ 2 præmier).
Du får således udbetalt 4 præmier i alt, når du bliver 67 år.

Eksempel 2:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 62½ år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 64 ¼ år. Du begynder først at optjene skattefri præmier, når du bliver 64 og optjener derfor 1 præmie fra du er 64 til 64¼ år (481 timer/481=1 præmie).
Du går på efterløn, når du bliver 64¼ år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller ikke med i optjeningen, da du er gået på efterløn, før der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis.
Du får således udbetalt 1 præmie i alt, når du bliver 67 år.

Læs mere om beregningen af skattefri præmier her.

Født 01.07.1956 – 31.12.1958
Efterlønsalder Folkepension År på efterløn
63 år 67 år 4 år

Du kan tidligst gå på efterløn, fra du bliver 63 år, og du har ret til efterløn i op til 4 år.

Hvis du går på efterløn før, der er gået 1 år, fra du fik dit efterlønsbevis, får du 91 pct. af den maksimale efterlønssats. Venter du til, der er gået 1 år og har arbejdet minimum 1.560 timer, fra du fik dit efterlønsbevis, får du den maksimale efterlønssats. Alle dine pensioner modregnes i din efterløn uansat, hvornår du går på efterløn og uanset, om pensionerne bliver udbetalt eller ej.

Skattefri præmie

Hvis du ikke er gået på efterløn, når der er gået 1 år, og du har arbejdet minimum 1.560 timer efter du fik dit efterlønsbevis, begynder du at optjene til skattefri præmie. Hvis du går på efterløn og samtidig har arbejde, kan disse arbejdstimer også tælle med i optjeningen til skattefri præmie. Det fordrer dog, at du tidligst går på efterløn, når der er gået to år, og du har arbejdet minimum 3.120 timer efter, du fik dit efterlønsbevis.

Eksempel 1:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 63 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 65 år. Du begynder først at optjene skattefri præmier, når du bliver 64 og optjener derfor 4 præmier fra, du er 64 til 65 år (1924 timer/481 = 4 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 65 år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller med i optællingen til skattefri præmie, og du optjener derfor 2 præmie mere (1040 timer/ 481 = 2,16 = 2 præmier).
Du får således udbetalt 6 præmier i alt, når du bliver 67 år.

Eksempel 2:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 63 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 64½ år. Du begynder først at optjene skattefri præmier, når du bliver 64 og optjener derfor 2 præmier fra, du er 64 til 64½ år (962 timer/481 = 2 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 64½ år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller ikke med i optjeningen, da du er gået på efterløn, før der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis.
Du får således udbetalt 2 præmier i alt, når du bliver 67 år.

Læs mere om beregningen af skattefri præmier her.

Født 01.01.1959 – 30.06.1959
Efterlønsalder Folkepension År på efterløn
63½ år 67 år 3½ år

Du kan tidligst gå på efterløn, fra du bliver 63½ år, og du har ret til efterløn i op til 3½ år.

Hvis du går på efterløn før, der er gået ½ år, fra du fik dit efterlønsbevis, får du 91 pct. af den maksimale efterlønssats. Venter du til, der er gået ½ år og har arbejdet minimum 780 timer, fra du fik dit efterlønsbevis, får du den maksimale efterlønssats. Alle dine pensioner modregnes i din efterløn uansat, hvornår du går på efterløn og uanset, om pensionerne bliver udbetalt eller ej.

Skattefri præmie

Hvis du ikke er gået på efterløn, når der er gået ½ år, og du har arbejdet minimum 780 timer efter du fik dit efterlønsbevis, begynder du at optjene til skattefri præmie. Hvis du går på efterløn og samtidig har arbejde, kan disse arbejdstimer også tælle med i optjeningen til skattefri præmie. Det fordrer dog, at du tidligst går på efterløn, når der er gået to år, og du har arbejdet minimum 3.120 timer efter, du fik dit efterlønsbevis.

Eksempel 1:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 63½ år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 65½ år. Du begynder først at optjene skattefri præmier, når du bliver 64 og optjener derfor 6 præmier fra, du er 64 til 65½ år (2886 timer/481 = 6 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 65½ år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller med i optællingen til skattefri præmie, og du optjener derfor 1 præmie mere (780 timer/ 481 = 1,6≈1 præmie).
Du får således udbetalt 7 præmier i alt, når du bliver 67 år.

Eksempel 2:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 63½ år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 64½ år. Du begynder først at optjene skattefri præmier, når du bliver 64 og optjener derfor 2 præmier fra, du er 64 til 64½ år (962 timer/481 = 2 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 64½ år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller ikke med i optjeningen, da du er gået på efterløn, før der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis.
Du får således udbetalt 2 præmier i alt, når du bliver 67 år.

Læs mere om beregningen af skattefri præmier her.

Født 01.07.1959 – 31.12.1962
Efterlønsalder  Folkepension  År på efterløn
64 år 67 år 3 år

Du kan tidligst gå på efterløn, fra du bliver 64 år, og du har ret til efterløn i op til 3 år. Du får den maksimale efterlønssats. Alle dine pensioner modregnes i din efterløn uanset, hvornår du går på efterløn og uanset, om pensionerne bliver udbetalt eller ej.

Skattefri præmie

Hvis ikke går på efterløn og stadig arbejder, efter du får dit efterlønsbevis, begynder du at optjene skattefri præmier af dine arbejdstimer. Hvis du går på efterløn og samtidig har arbejde, kan disse arbejdstimer også tælle med i optjeningen til skattefri præmie. Det fordrer dog, at du tidligst går på efterløn, når der er gået to år, og du har arbejdet minimum 3.120 timer efter, du fik dit efterlønsbevis.

Eksempel 1:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 64 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 66 år. Du optjener 8 skattefri præmier i denne periode(3848 timer/481 = 8 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 66 år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller med i optællingen til skattefri præmie, og du optjener derfor 1 præmie mere (520/481 = 1,1≈ 1 præmie).
Du får således udbetalt 9 præmier i alt, når du bliver 67 år.

Eksempel 2:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 64 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 65 år. Du optjener 4 skattefri præmier i denne periode (1924 timer/481 = 4 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 65 år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller ikke med i optjeningen, da du er gået på efterløn, før der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis.
Du får således udbetalt 4 præmier i alt, når du bliver 67 år.

Læs mere om beregningen af skattefri præmier her.

Født 01.01.1963 – 31.12.1966
Efterlønsalder Folkepension År på efterløn
65 år* 68 år 3 år

Du kan tidligst gå på efterløn, fra du bliver 65 år*, og du har ret til efterløn i op til 3 år. Du får den maksimale efterlønssats. Alle dine pensioner modregnes i din efterløn uanset, hvornår du går på efterløn og uanset, om pensionerne bliver udbetalt eller ej.

Skattefri præmie

Hvis ikke går på efterløn og stadig arbejder, efter du får dit efterlønsbevis, begynder du at optjene skattefri præmier af dine arbejdstimer. Hvis du går på efterløn og samtidig har arbejde, kan disse arbejdstimer også tælle med i optjeningen til skattefri præmie. Det fordrer dog, at du tidligst går på efterløn, når der er gået to år, og du har arbejdet minimum 3.120 timer efter, du fik dit efterlønsbevis.

Eksempel 1:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 65 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 67 år. Du optjener 8 skattefri præmier i denne periode (3848/ 481 = 8 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 67 år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller med i optællingen til skattefri præmie, og du optjener derfor 1 præmie mere (520/481 = 1,1≈ 1 præmie).
Du får således udbetalt 9 præmier i alt, når du bliver 68 år.

Eksempel 2:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 65 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 66 år. Du optjener 4 skattefri præmier i denne periode (1924 timer/481 = 4 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 66 år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller ikke med i optjeningen, da du er gået på efterløn, før der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis.
Du får således udbetalt 4 præmier i alt, når du bliver 68 år.

Læs mere om beregningen af skattefri præmier her.

*Hvert 5. år (næste gang 2020) vurderes det, hvornår man kan forvente at gå på efterløn. Lige nu forventes det, at personer født fra og med den 1. januar 1967 kan forvente en efterlønsalder ved 65 år og en folkepensionsalder ved 69 år.

Født 01.01.1967 –
Efterlønsalder Folkepension År på efterløn
66 år*  69 år 3 år

Du kan tidligst gå på efterløn, fra du bliver 66 år*, og du har ret til efterløn i op til 3 år. Du får den maksimale efterlønssats. Alle dine pensioner modregnes i din efterløn uanset, hvornår du går på efterløn og uanset, om pensionerne bliver udbetalt eller ej.

Skattefri præmie

Hvis ikke går på efterløn og stadig arbejder, efter du får dit efterlønsbevis, begynder du at optjene skattefri præmier af dine arbejdstimer. Hvis du går på efterløn og samtidig har arbejde, kan disse arbejdstimer også tælle med i optjeningen til skattefri præmie. Det fordrer dog, at du tidligst går på efterløn, når der er gået to år, og du har arbejdet minimum 3.120 timer efter, du fik dit efterlønsbevis.

Eksempel 1:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 66 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 68 år. Du optjener 8 skattefri præmier i denne periode (3848/ 481 = 8 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 68 år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller med i optællingen til skattefri præmie, og du optjener derfor 1 præmie mere (520/481 = 1,1≈ 1 præmie).
Du får udbetalt 9 præmier i alt, når du bliver 69 år.

Eksempel 2:
Du får dit efterlønsbevis, når du bliver 66 år og arbejder 37 timer om ugen til, du bliver 67 år. Du optjener 4 skattefri præmier i denne periode (1924 timer/481 = 4 præmier).
Du går på efterløn, når du bliver 67 år, men fortsætter med at arbejde 10 timer om ugen, mens du er på efterløn. Disse timer tæller ikke med i optjeningen, da du er gået på efterløn, før der er gået 2 år fra du fik dit efterlønsbevis.
Du får således udbetalt 4 præmier i alt, når du bliver 69 år.

Læs mere om beregningen af skattefri præmier her.

*Hvert 5. år vurderes det, hvornår man kan forvente at gå på efterløn. Lige nu forventes det, at personer født fra og med den 1. januar 1967 kan forvente en efterlønsalder ved 66 år og en folkepensionsalder ved 69 år.