2 års-reglen

Overvejer du at gå på efterløn, kan du opnå flere fordele, hvis du opfylder 2-års-reglen.

2-års-regelen gælder kun for dig, der er født inden 1. januar 1956. Herefter gælder der andre regler om sats, pensionsmodregning og opsparing til skattefri præmie. Se, hvad der gælder for dig her.

Fordele:

  • Du har ret til den højeste efterlønssats.
  • Du skal kun modregnes for løbende udbetalte pensioner, hvis du vælger at få udbetalt pensionen samtidig med din efterløn.
  • Du kan begynde at optjene til skattefri præmie.

Betingelser:

  • Du skal have et efterlønsbevis.
  • Du skal have haft beviset i mindst 2 år.
  • Du skal have arbejdet i mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret og 2.496 timer som deltidsforsikret i de 2 år, du har haft dit efterlønsbevis.

Pjece om efterløn

Pjecer