Efterlønsbevis

På dagen hvor du når din efterlønsalder, kan du, hvis du opfylder betingelserne, enten gå direkte på efterløn eller få et efterlønsbevis.

Vi sender dig et orienteringsbrev vedrørende dette omkring to måneder før, du når din efterlønsalder.

Betingelser:

  • Du har været uafbrudt medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i 30 år. For dig, der er tilmeldt efterlønsordningen før reglen, om de 30 år trådte i kraft, vil de tidligere regler om fx at være medlem i 20 eller 25 år fortsat være gældende.
  • Du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 263.232 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 21.936 kr. pr. måned (2024-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse. Du kan opfylde indkomstkravet på baggrund af indtægt fra A-indkomst og løntimer, overskud af selvstændig virksomhed og B-indkomst.

Hvis du ikke opfylder betingelserne på datoen for din efterlønsalder, kan du først gå på efterløn eller få dit bevis, når disse er opfyldt. Du skal betale efterlønsbidrag helt frem til, du opfylder kravene.

Har du arbejdet i udlandet inden for de seneste tre år, gælder der andre regler. Se afsnittet om Arbejde i udlandet før overgang til efterløn.

Efterlønsbevis

Hvis du ikke ønsker at gå på efterløn på dagen for din efterlønsalder, vil du få udstedt et efterlønsbevis. Du skal ikke selv foretage dig noget, da beviset bliver sendt automatisk til din indbakke på Mit DSA. Efterlønsbeviset giver dig ret til at gå på efterløn, når du ønsker det, også selvom du senere skulle blive syg.

Efterløn

Du kan gå på efterløn som ledig, lønmodtager eller som selvstændig. Før du kan gå på efterløn skal du sende en ansøgning. Du kan læse mere om ansøgning om efterløn her.

Fuldtidsforsikring

For at få ret til efterløn på fuldtidssatsen, skal du have været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i 10 år indenfor de seneste 15 år. Heraf skal du have været fuldtidsforsikret i de sidste 52 uger forud for overgang til efterløn. Det er dog ikke et krav, at du arbejder på fuld tid, selvom du er fuldtidsforsikret.

Opfylder du ikke betingelserne for at få ret til efterløn som fuldtidsforsikret, vil du få efterløn som deltidsforsikret, selvom du på overgangstidspunktet er fuldtidsforsikret. I det tilfælde vil du blive overflyttet til deltidsforsikring, mens du er på efterløn.

Efterløn som selvstændig.

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er det en betingelse, at virksomheden er endelig ophørt, før du kan komme på efterløn. Du har dog mulighed for at fortsætte med en selvstændig bibeskæftigelse. Se reglerne for efterløn og selvstændig.

Pjece om efterløn

Pjecer

Efterlønnens størrelse