Arbejde og efterløn

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med efterløn og arbejde.

Du kan arbejde, alt det du vil, mens du er på efterløn, men dine arbejdstimer bliver modregnet i efterlønnen. Du behøver derfor ikke helt at forlade arbejdsmarkedet, men du kan bruge efterlønnen som supplement til din løn.

Som udgangspunkt vil dine arbejdstimer blive modregnet time for time. Det vil sige en arbejdstime for en efterlønstime. Hvis du får honorar eller anden indtægt fra fx hverv eller ukontrollabelt arbejde, vil det blive omregnet til timer og modregnet.

Oplysning om arbejde

På dit efterlønskort skal du oplyse om dine arbejdstimer og din indtægt. Du skal oplyse om de faktiske arbejdstimer den pågældende dag, eller det antal timer, du får løn for.

Du skal desuden oplyse navn, adresse og P-nummer på din arbejdsgiver. Hvis vi i forvejen har din arbejdsgiver registreret, skal du vælge arbejdsgiveren fra listen, der vises på efterlønskortet. Din arbejdsgiver kan være vist med flere P-numre på listen. Det er vigtigt, at du vælger det rigtige. Du kan se det korrekte P-nummer i din skattemappe på www.skat.dk.

Ofte vil det også stå på din lønseddel eller ansættelseskontrakt. Hvis din arbejdsgiver slet ikke vises på listen, skal du oplyse arbejdsgiverens navn, adresse og P-nummer i fritekstfeltet. Når du skal sende dit efterlønskort i den efterfølgende måned, bør arbejdsgiveren blive vist på listen. Er det ikke tilfældet, skal du kontakte os.

Mindste udbetaling 

Der skal som minimum kunne udbetales efterløn for 2 dage i en måned. Er du fuldtidsforsikret og på efterløn, skal der således kunne udbetales efterløn for minimum 14,8 timer. Det betyder, at har du mere end 145,53 timer i en måned , vil du ikke kunne få efterløn for denne måned. Arbejder du under 145,53 timer, vil du blive suppleret op til 160,33 timer med efterløn.

Er du deltidsforsikret, vil du minimum kunne få udbetalt 12 timer i en måned.

Selvstændige timer 

Har du tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, skal de timer, du har arbejdet i din egen virksomhed ligeledes modregnes i efterlønnen. Derfor skal du oplyse om disse timer på dit efterlønskort.

Hverv

Indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv modregnes som udgangspunkt også i efterlønnen. Indtægten omregnes til timer, der så modregnes.
Dog er der visse hverv, der ikke medfører fradrag. Det gælder:

  • Menigt medlem af kommunalbestyrelse
  • Nævning, domsmand og lægdommer
  • Tilforordnet ved valg
  • Opfyldelse af vidnepligt

Frivilligt, ulønnet arbejde 

Du har mulighed for at have frivilligt, ulønnet arbejde. Som udgangspunkt vil dette ikke medføre fradrag, men i visse tilfælde kan det medføre fradrag. Læs mere om Frivilligt, ulønnet arbejde

Er du først gået på efterløn, efter du har opfyldt 2-års-reglen, kan de timer, du arbejder, mens du er på efterløn, tælle med til optjeningen af præmier.

Udøver du kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand samtidig med efterlønnen, vil dine timer herfra også tælle med til optjeningen af præmier. Alle andre hverv kan ikke tælles med.

Undgå modregning i din efterløn

Ny lovgivning afskaffer modregningen i efterlønnen i 2023 og 2024 for arbejde udført i sundhedsvæsenet.

Loven træder i kraft 1. juli 2023 og gælder med tilbagevirkende kraft.

Læs mere her