Undgå modregning i din efterløn

Folketinget har vedtaget en ny lov, der midlertidigt afskaffer modregningen i efterlønnen i 2023 og 2024 for arbejde eller merarbejde i sundhedsvæsenet. Loven træder i kraft 1. juli 2023, men gælder med tilbagevirkende kraft.

Hvilket arbejde er omfattet af ordningen?

Alle typer af lønarbejde inden for sundhedsvæsenet er omfattet. Det gælder både arbejde inden for psykiatrien og inden for somatikken. Hvis du er ansat på en af følgende arbejdspladser, anses dit arbejde for at være inden for sundhedsvæsenet.

  1. Offentlige sygehuse.
  2. Regionsdrevet lægevagt og præhospitalt ambulancepersonale.
  3. Regionsklinikker, jf. sundhedslovens § 227, stk. 5.
  4. Praksissektoren inden for områder, som er reguleret af overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt en for de pågældende grupper forhandlingsberettiget forening, herunder praktiserende speciallæger, alment praktiserende læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, praktiserende tandlæger, tandplejere, praktiserende psykologer og sundhedspersonale ansat på Øfeldt-centrene.
  5. Den kommunale sundheds- og ældrepleje.
  6. Privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg.

Hvis du er ansat hos en privat virksomhed, der leverer sundhedsydelser til kommuner eller regioner, og du i medfør af din ansættelse har til opgave at levere sundhedsydelserne til det offentlige, vil dit arbejde også blive anset for at være indenfor sundhedsvæsenet.

Dit ansættelsestidspunkt

Er du startet i ansættelsen 1. januar 2023 eller senere, kan alt arbejdet udføres uden fradrag i efterlønnen. Er du startet i ansættelsen før 1. januar 2023, er det kun merarbejde, der kan udføres uden fradrag i efterlønnen – og det gælder uanset om du er gået på efterløn før eller efter du startede i arbejdet.

Ved merarbejde forstås arbejde, der går udover det, som er aftalt i din ansættelsesaftale/kontrakt, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde. Hvis du fx er ansat fast til 20 timer om ugen, vil din månedlige normtid være på 86,6 timer. Hvis du tager ekstra vagter – og som følge af det får udbetalt løn for 96,6 timer – vil de 10 ekstra timer, du har fået løn for, være merarbejde.

Påvirkning af skattefri præmie

Dine arbejdstimer vil medregnes i optjening af skattefri præmie. Samtidig vil timerne med efterløn, der udbetales samtidig med arbejdet, nedsætte antallet af timer, der maksimalt kan medregnes til optjening af skattefri præmie.

Læs mere om skattefri præmie

Er du blevet modregnet i 2023 for arbejde, der nu er fritaget?

Har du i perioden 1. januar - 30. juni 2023 udført arbejde inden for sundhedsvæsenet, som nu opfylder betingelserne for fradrag, kan du få tilbagebetalt de penge, du blev modregnet. 

Her er, hvad du skal gøre:

  1. Få din arbejdsgiver til at udfylde en arbejdsgivererklæring (pdf)
  2. Send den udfyldte erklæring til os via Indbakken på Mit DSA
  3. Afvent, at vi sender besked om, at dit arbejde eller merarbejde er godkendt som arbejde i sundhedsvæsenet uden fradrag i efterlønnen
  4. Herefter skal du udfylde og sende et nyt efterlønskort for hver måned, du har arbejdet, for at få efterbetalt dit nu godkendte fradrag. Du finder efterlønskort under selvbetjeningen på Mit DSA

Hvis du fremadrettet vil arbejde og undgå modregning

Sammen med din arbejdsgiver skal du udfylde en arbejdsgivererklæring (pdf), som du derefter sender til os via Indbakken på Mit DSA

Når vi har godkendt dit arbejde eller merarbejde som arbejde i sundhedsvæsenet uden fradrag i efterlønnen, sender vi en besked til dig på Mit DSA.

Muligheden er midlertidig

Muligheden gælder kun for arbejde udført i 2023 og 2024, og kun for arbejde omfattet af ordningen. Alt andet arbejde vil fortsat blive modregnet i efterlønnen. 

Læs mere om modregning i efterløn