Modregning i efterløn

Her kan du læse om reglerne for modregning

Pensioner

Hvis du er født mellem 01.01.1954 - 31.12.1955, bliver alle dine pensioner modregnet, hvis du går på efterløn, før 2 år efter din efterlønsalder. Venter du minimum 2 år og arbejder mindst 3.120 timer efter din efterlønsalder, så vil der kun være modregning for løbende udbetalte pensioner. Se alle reglerne for efterløn og pension her.

Hvis du er født efter 1. januar 1956 gælder der andre regler dig. Se reglerne her.

Feriepenge

Du bliver modregnet i din efterløn for det antal dage, du får feriepenge for. Modregningen sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Det er vigtigt, at du kontakter Din Sundhedsfaglig A-kasse og gør os opmærksomme på, at du får udbetalt feriepenge.

Får du feriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb, også uden at du afholder ferien, vil disse dage blive modregnet fra første dag, du er på efterløn. I det tilfælde er det vigtigt, at du meddeler dette til Din Sundhedsfaglig A-kasse.

Lønarbejde

Du behøver ikke helt at forlade arbejdsmarkedet, fordi du går på efterløn. Du kan arbejde, alt det du vil, mens du er på efterløn, men dine arbejdstimer bliver modregnet. Der er regler for, hvordan dit arbejde eller indtægt fra arbejde bliver modregnet. Læs mere om efterløn og arbejde.

I visse tilfælde kan frivilligt, ulønnet arbejde også medføre fradrag i din efterløn. Se Frivilligt, ulønnet arbejde.