Modregning i efterløn

Her kan du læse om reglerne for modregning

Pensioner

Efterløn og pension indvirker på hinanden. Overordnet vil pensioner, der bliver udbetalt i efterlønsperioden, blive modregnet i et eller andet omfang. Reglerne er forskellige, alt efter hvor gammel du er, og hvornår du vælger at gå på efterløn.

Læs mere under Pension og efterløn

Feriepenge

Du bliver modregnet i din efterløn for det antal dage, du får feriepenge for. Modregningen sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Det er vigtigt, at du kontakter Din Sundhedsfaglig A-kasse og gør os opmærksomme på, at du får udbetalt feriepenge.

Får du feriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb, også uden at du afholder ferien, vil disse dage blive modregnet fra første dag, du er på efterløn. I det tilfælde er det vigtigt, at du meddeler dette til Din Sundhedsfaglig A-kasse.

Lønarbejde

Du behøver ikke helt at forlade arbejdsmarkedet, fordi du går på efterløn. Du kan arbejde, alt det du vil, mens du er på efterløn, men dine arbejdstimer bliver modregnet. Der er regler for, hvordan dit arbejde eller indtægt fra arbejde bliver modregnet. Læs mere om efterløn og arbejde.

I visse tilfælde kan frivilligt, ulønnet arbejde også medføre fradrag i din efterløn. Se Frivilligt, ulønnet arbejde.