Modregning i efterløn

Her kan du læse om reglerne for modregning.

Pensioner

Efterløn og pension indvirker på hinanden. Overordnet vil pensioner, der bliver udbetalt i efterlønsperioden, blive modregnet i et eller andet omfang. Reglerne er forskellige, alt efter hvor gammel du er, og hvornår du vælger at gå på efterløn.

Læs mere under Pension og efterløn

Feriepenge

Du bliver modregnet i din efterløn for det antal dage, du får feriepenge for. Modregningen sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Det er vigtigt, at du kontakter Din Sundhedsfaglig A-kasse og gør os opmærksomme på, at du får udbetalt feriepenge.

Får du feriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb, også uden at du afholder ferien, vil disse dage blive modregnet fra første dag, du er på efterløn. I det tilfælde er det vigtigt, at du meddeler dette til Din Sundhedsfaglig A-kasse.

Lønarbejde

Du behøver ikke helt at forlade arbejdsmarkedet, fordi du går på efterløn. Du kan arbejde, alt det du vil, mens du er på efterløn, men dine arbejdstimer bliver som udgangspunkt modregnet.

Der er regler for, hvordan dit arbejde eller indtægt fra arbejde bliver modregnet. Læs mere om efterløn og arbejde.

Er dit arbejde i sundhedsvæsnet, kan du undgå modregning i 2023 og 2024 - læs mere her.

I visse tilfælde kan frivilligt, ulønnet arbejde også medføre fradrag i din efterløn. Se Frivilligt, ulønnet arbejde.

Undgå modregning i din efterløn

Ny lovgivning afskaffer modregningen i efterlønnen i 2023 og 2024 for arbejde udført i sundhedsvæsenet.

Loven træder i kraft 1. juli 2023 og gælder med tilbagevirkende kraft.

Læs mere her