Ledigheden er lav – Hvorfor skal du så være medlem af en a-kasse?

Der er brug for sundhedsfaglige i Danmark. Langt de fleste kommer i arbejde hurtigt efter endt uddannelse. Kun få oplever, at det er svært at få et job. Men presset er stort, og der er fart på ude på arbejdspladserne. En a-kasse kan have betydning, hvis du bliver syg, eller hvis du vil kigge på dine kompetencer og muligheder med nye øjne.

En a-kasse er ofte forbundet med økonomisk tryghed i usikre tider, hvor der er stor risiko for at blive fyret, og det kan være svært at få et job. Det er en situation, de færreste sundhedsfaglige kan spejle sig i. Alligevel er der mange grunde til, at du skal blive eller forblive medlem af en a-kasse.

Hvis du bliver syg

De sundhedsfaglige job kan være mentalt og fysiske krævende. Travlhed krydret med udfordrende arbejdsforhold, kan tage pusten fra selv den stærkeste. Sygdom kommer aldrig belejligt, og det kan være en tung prøvelse på alle måder.

Som funktionær ansat lønmodtager er man som udgangspunkt sikret løn under sygdom, og arbejdsgiver kan søge og få sygedagpengerefusion efter 30 dage fra ens kommune. Men i nogle situationer, skal du være medlem af en a-kasse for at kunne få sygedagpenge.

Her er et konkret eksempel: Du arbejder på nedsat tid (fx 32 timer) og bliver sygemeldt. Du bliver herefter opsagt og er fortsat syg og får sygedagpenge fra kommunen. Medlemskab af en a-kasse giver ret til at få genberegnet sygedagpengene, så du kan få det samme i sygedagpenge som i dagpenge ved ledighed.  

”En a-kasse er som alle andre forsikringer, du betaler til. Du håber selvfølgelig ikke, at du fx får indbrud i din bolig, men hvis det sker, så er det virkelig dejligt at have en forsikring, der dækker. Det er det samme, når du er medlem af en a-kasse,” siger Claus Schou, der har mange års erfaring som socialrådgiver i Din Sundhedsfaglige A-kasse, og fortsætter:

”Du håber ikke, at du bliver ledig eller syg, men hvis det sker, er det godt at vide, at økonomien ikke falder sammen. Sygdom kan ske for alle. Du kan falde på din cykel eller få stress på dit studie eller arbejde”.  

Han forklarer, at det selvfølgelig er de færreste, der ønsker at stå i en situation, hvor de ikke ved, hvordan den næste regning skal betales. 

”Det giver et overskud at have økonomisk tryghed, uanset om det er på grund af ledighed eller sygdom. Du kan betale dine forsikringer/a-kasse i mange år uden at have behov for hjælp, men når du så endelig ender i en uheldig situation, bliver du glad for, at du har betalt kontingent,” siger han. 

Sygdom kan ramme alle

Stress og andre sygdomme kan ikke kun ramme dig, hvis du er fastansat på en arbejdsplads, hvor du har arbejdet i mange år. Du kan også blive syg i et vikariat, hvis du er ledig eller er i gang med en (efter)uddannelse.

Her kan et medlemskab hos a-kassen også have relevans. I nogle situationer kan du nemlig få ret til sygedagpenge fra kommunen, hvor du ellers ikke ville have haft det, eller til en højere sats. 

”Et medlemskab er fx også relevant, hvis du bliver syg og ikke opfylder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven, fordi du lige har skiftet job eller arbejder på nedsat tid. Det er nogle gode penge at få, hvis man allerede er presset over ikke at have mulighed for at arbejde på grund af sygdom, forklarer socialrådgiver Claus Schou.

Den økonomiske tryghed ved ledighed på grund af opsigelse eller sygdom er dog ikke den eneste grund til, at man bør være medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse. Selv i beskæftigelse, kan man udnytte sit medlemskab fuldt ud ved benytte de mange tilbud, der kan være med til at forebyggende en sygemelding eller ledighed.

”Der er masser af tilbud på hylderne, for eksempel mindfulness og stressvejledning, som du kan trække på via dit kontingent. Din Sundhedsfaglig A-kasse er også en af de få a-kasser, der har socialrådgiver, som står klar til at hjælpe dig,” afslutter Claus Schou.

En a-kasse er uundværlig...

  • Hvis du er ansat i et vikariat på nedsat tid (f.eks. 32 timer), bliver sygemeldt, fortsat er sygemeldt når vikariatet udløber og får sygedagpenge, vil der være ret til at få genberegnet sygedagpengene fra kommunen.
  • Hvis du som lønmodtager bliver syg og endnu ikke opfylder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven, giver dagpengeretten i a-kassen dig ret til sygedagpenge (afledt ret).
  • Hvis du som ledig bliver syg, giver det også ret til sygedagpenge.
  • Hvis du vælger at efteruddanne dig, giver dagpengeretten i a-kassen også ret til sygedagpenge ved afbrydelse af studiet pga. sygdom.
  • Hvis du bliver sygemeldt som lønmodtager på nedsat tid (f.eks. 32 timer). Du bliver herefter opsagt og er fortsat syg og får sygedagpenge fra kommunen. Et a-kassemedlemskab giver ret til at få genberegnet sygedagpengene, så du kan få det samme i sygedagpenge som i dagpenge ved ledighed.  

Meld dig ind i Danmarks billigste a-kasse

Er du bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, psykoterapeuter MPF, sygeplejerske eller radiograf? Vær med i Danmarks billigst a-kasse.

Meld dig ind

Medlemsfordele

I DSA får du som medlem en række fordele. Du kan blandt andet deltage i gratis temamøder, webinarer og sparringssamtaler.

Medlemsfordele