Hovedbeskæftigelse

Når du ledigmelder dig, undersøger vi, om du har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse.

Hvis du opfylder betingelser for at drive selvstændig virksomhed, men ikke opfylder betingelserne for bibeskæftigelse, vil din virksomhed blive anset for at være en hovedbeskæftigelse.

Krav om ophør

Driver du din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge, når du er ophørt med virksomheden.

Når virksomheden er ophørt, kan du få dagpenge efter en tre ugers venteperiode, hvis du opfylder de øvrige betingelser for dagpenge. Det vil bl.a. sige, at du skal stå til rådighed for almindeligt lønarbejde og opfylde et indkomstkrav og kan få beregnet en dagpengesats.

Du får kun en venteperiode på 3 uger, hvis virksomheden har været din hovedbeskæftigelse. Ophør med en bibeskæftigelse giver ikke en venteperiode.

Hvis virksomheden er en bibeskæftigelse, må du fortsætte med at drive virksomheden samtidig med at du modtager supplerende dagpenge. Dog kun i en begrænset periode på 30 uger, og de timer du er beskæftiget med virksomheden skal modregnes i dine dagpenge.

Ikke ret til dagpenge

Hvis du ledigmelder dig og søger om dagpenge, efter du har lukket en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse, er du omfattet af en særlig regel i en jobsøgningsperiode på 6 måneder.

Reglen betyder, at du ikke kan starte en ny selvstændig virksomhed de første seks måneder efter ophøret – i så fald vil du miste retten til dagpenge i resten af 6-månedersperioden, også selvom du lukker virksomheden igen i løbet af 6-månedersperioden.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA

Læs om udbetaling af dagpenge

Læs mere her