Selvstændig og dagpenge

Du kan være medlem hos os, uanset om du driver selvstændig virksomhed på fuldtid eller deltid. Det er først, når du bliver ledig, at vi tager stilling til, om du på det tidspunkt er selvstændig erhvervsdrivende, og om din virksomhed er en hovedbeskæftigelse eller en bibeskæftigelse. Det har nemlig betydning i forhold til din ret til dagpenge.

Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, siger reglerne, at du skal lukke din virksomhed helt for at kunne få dagpenge. Er din virksomhed derimod en bibeskæftigelse, kan du fortsætte med at drive den, mens du får supplerende dagpenge og søger arbejde i op til 30 uger.

Er du selvstændig og medlem af en anden a-kasse, kan du overflyttes til os. Ønsker du at blive overflyttet skal du blot melde dig ind her, så klarer vi resten. 

Hvornår er du selvstændig

I a-kassesammenhænge er det dit personlige arbejde i den daglige drift eller i administrationen af virksomheden, der er et af de afgørende elementer i vores vurdering af, om du driver selvstændig virksomhed.

Hovedbeskæftigelse

Når du ledigmelder dig, undersøger vi, om du har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse.

Bibeskæftigelse

Det er muligt at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge i 30 uger.

Beregning af dagpengesatser for selvstændige

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af både indtægt fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed.

Ophør med virksomhed

At ophøre med drift af selvstændig virksomhed vil sige, at du har lukket, solgt eller bortforpagtet virksomheden.

Ansat hos ægtefælle

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, bliver du anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis du ikke har indgået en lønaftale.

Barsel som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få barseldagpenge fra Udbetaling Danmark.

Sygdom som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få sygedagpenge fra din kommune, når du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og de øvrige betingelser er opfyldt.

Fleksjob til selvstændige

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende blive godkendt til fleksjob af din kommune og dermed få ret til et tilskud i 5 år som kompensation for indtægtsnedgang som følge af nedsat arbejdsevne.

Supplerende dagpenge som selvstændig

Du kan ikke få supplerende dagpenge, når du driver en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Feriedagpenge som selvstændig

Hvis du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, vil du desværre ikke være berettiget til feriedagpenge.

Fysioterapeut med eget ydernummer eller CVR-nr.

Som fysioterapeut bliver du anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du som ejer, medejer eller indlejer har eget ydernummer eller CVR-nummer.

Selvstændig på efterløn

Som udgangspunkt skal du stoppe med at drive selvstændig virksomhed for at få efterløn. Men under visse betingelser er det muligt både at drive virksomhed og samtidig få efterløn. Læs her hvordan.

Ekstra forsikringer

Her finde du nogle links til ekstra forsikringer, du har mulighed for at tegne som selvstændig.