Sådan melder du dig ledig

Er du blevet ledig, kan du her se, hvad du skal gøre for at få dagpenge.

Før du kan få dagpenge, skal du:

Hvis du er nyuddannet, har arbejdet som lønmodtager eller har drevet din egen virksomhed, men nu står uden job, så skal du melde dig ledig på jobnet.dk og søge om ret til dagpenge hos Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Husk, at du som ledig ofte har mulighed for at søge om nedsat kontingent i din fagforening.

Læs her, hvad du skal gøre i netop din situation:

Jeg er nyuddannet

Som nyuddannet er der nogle særlige ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med, at du melder dig ledig.

Det kan du læse mere om her

Jeg har arbejdet som lønmodtager

Du kan søge om dagpenge, hvis dit ansættelsesforhold er ophørt, enten fordi du selv har sagt op, er blevet sagt op af din arbejdsgiver, eller fordi du har haft en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, der nu er udløbet.

Du skal følge denne guide, hvis du vil søge om dagpenge, efter du er stoppet med et lønmodtagerarbejde.

1. Meld dig ledig på jobnet.dk

Du skal melde dig ledig på jobnet.dk (jobcentret) fra din første ledighedsdag - det vil sige dagen efter, du er stoppet med at arbejde.

2. Ansøg om dagpenge

Brug Mit DSA til at sende information til os. 

Hvis du melder dig ledig efter lønmodtagerarbejde, skal du:

 • Udfylde en Ansøgning om dagpenge, som du finder på Mit DSA under selvbetjening. Ansøgningen bliver først synlig 24 timer efter, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk.
 • Indsende din ansættelseskontrakt. Hvis du har været ansat i et vikariat, skal du sende en kopi af din ansættelsesaftale, hvor startdato og slutdato fremgår.
 • Indsende din opsigelse. Hvis du er blevet opsagt af din arbejdsgiver, skal du indsende den skriftlige opsigelse. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver skal betale for dine tre første ledighedsdage. Læs mere om G-dage her.
 • Oprette dit CV på jobnet.dk senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig.

Ledig efter ferie, sygdom eller barsel
Du skal udfylde blanketten "Erklæring om fravær", hvis du ikke melder dig ledig direkte efter, dit ansættelsesforhold stopper, fordi du har:

 • været syg og har fået sygedagpenge.
 • været på barselsorlov og fået barselsdagpenge.
 • afholdt ferie med feriegodtgørelse eller for egen regning.

Regler om indsendelse af lønsedler

Hvis du har arbejdet for en dansk arbejdsgiver, skal du ikke sende dokumentation for dit arbejde og din indtægt, da vi får oplysningerne direkte fra e-indkomst systemet. Har du arbejdet for en udenlandsk arbejdsgiver - herunder Grønland og Færøerne - skal du sende kopi af dine lønsedler for de seneste 14 måneder.

3. Jobsøgning

Når du har gjort punkt 1 og 2, skal du i gang med at søge arbejde. 

Du skal søge job fra den dag, du melder dig ledig, og indtil den dag du går i arbejde. Vi anbefaler, at du bruger vores jobportal Din Sundhedsfaglige Jobportal, da den giver dig et unikt overblik over ledige stillinger. Du kan også hente jobportalen som app

Når du søger et job fra jobportalen, kan du samtidig opdatere din jobblog. Herfra bliver den automatisk synkroniseret med jobnet.dk. 

Din joblog skal til enhver tid være opdateret med de stillinger, du har søgt. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende. Søger du ikke nok stillinger, eller glemmer du at opdatere din joblog, kan du risikere at miste din ret til dagpenge.

Du finder din joblog her

Du skal til dit første møde hos os inden for de første 2 uger, fra du blev ledig. Vi indkalder dig til første jobsamtale ”Kom godt fra start”.

Herefter vil du løbende blive indkaldt til at booke samtaler i a-kassen de første 3 måneder af dit ledighedsforløb. Efter 3 måneders ledighed indkaldes du til at booke samtaler i dit jobcenter.

4. Indsend dagpengekort

Du kan udfylde dit dagpengekort ca. en uge før sidste bankdag i måneden. Vi sender dig en servicemail, hvor vi minder dig om, at dagpengekortet er åbnet – medmindre du har fravalgt at få tilsendt servicemails.

Vi anbefaler dig at udfylde dagpengekortet så hurtigt som muligt, så du kan få dagpenge udbetalt senest den sidste bankdag i måneden.

Hvis du har arbejdstimer i slutningen af måneden, som du ikke har anført på dagpengekortet, vil de blive modregnet i den efterfølgende udbetaling.

Du har 1 måned og 10 dage til at udfylde dagpengekortet – ellers vil ydelsen gå tabt for den pågældende måned. Du udfylder dit dagpengekort online på Mit DSA.

5. Betingelser

Betingelser for at få dagpenge for dig, der er lønmodtager:

 • Du er ledig og ønsker dagpenge på fuld tid eller nedsat tid.
 • Du søger alt arbejde, du kan varetage og er klar til at påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager.
 • Du har været medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse i mindst et år – er du overflyttet fra en anden a-kasse, tæller dine tidligere medlemsperioder med.
 • Du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 263.232 kr. inden for de seneste 3 år. Arbejdet skal ligge inden for perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.
 • Du er tilmeldt som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk på din første ledighedsdag - det vil sige dagen efter, dit arbejde er ophørt.
 • Du søger dagpenge hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (udfylder en Ansøgning om dagpenge).
 • Du bekræfter, at du har læst Guide til Job og Dagpenge.
 • Du har oprettet dit CV på jobnet.dk senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig. Det er vigtigt, at det er på plads, når du kommer til dit første møde hos Din Sundhedsfaglige A-kasse.
 • Du opdaterer din joblog med dine jobsøgningsaktiviteter løbende.

Læs mere om dine muligheder, rettigheder og pligter, mens du får dagpenge. Du kan også læse mere i Guide til Job og Dagpenge.

NB. Hvis du har arbejdet i en virksomhed, som du selv ejer eller været ansat i din ægtefælles virksomhed, skal du være opmærksom på, at du bliver betragtet som selvstændig, hvilket du skal skrive i din Ansøgning om dagpenge. 

Jeg er selvstændig

Du skal følge denne guide, hvis du har været selvstændig erhvervsdrivende og ønsker at melde dig ledig.

Hvis du har været ansat i din ægtefælles virksomhed, skal du være opmærksom på, at du kan være enten lønmodtager eller selvstændig.

Læs mere om reglerne for, hvis du har drevet selvstændig virksomhed her.

1. Tilmeld dig jobnet.dk

Du skal melde dig ledig på jobnet.dk fra din første ledighedsdag. Første ledighedsdag er dagen efter, din virksomhed er helt ophørt. Du skal også oprette dit CV på jobnet.dk senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig.

2. Ansøg om dagpenge

Hvis du melder dig ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed, skal du:

 • Indsende Ansøgning om dagpenge, som du finder på Mit DSA under Selvbetjening. 
 • Oprette dit CV på jobnet.dk.
 • Indsende dokumentation for, at din virksomhed er endeligt ophørt, at virksomheden er afmeldt CVR-registeret, og at momsen er afmeldt (hvis din virksomhed har været momsregistreret).

Vær opmærksom på, at du først har ret til dagpenge, når der er gået tre uger efter endeligt ophør af din virksomhed.

3. Jobsøgning

Du skal søge job fra den dag, du melder dig ledig, og indtil den dag du går i arbejde. Vi anbefaler, at du bruger vores jobportal Din Sundhedsfaglige Jobportal, da den giver dig et unikt overblik over ledige stillinger. 

Når du søger et job fra jobportalen, kan du samtidig opdatere din jobblog. Herfra bliver den automatisk synkroniseret med jobnet.dk. 

Din joblog skal til enhver tid være opdateret med de stillinger, du har søgt. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende. Søger du ikke nok stillinger, eller glemmer du at opdatere din joblog, kan du risikere at miste din ret til dagpenge.

Du finder din joblog her

Du skal til dit første møde hos os inden for de første 2 uger, fra du blev ledig. Vi indkalder dig til cv-mødet "Kickstart din jobsøgning". Herefter vil du løbende blive indkaldt til samtaler i jobcentret og a-kassen.

4. Indsend dagpengekort

Du kan udfylde dit dagpengekort ca. en uge før sidste bankdag i måneden. Vi sender dig en servicemail, hvor vi minder dig om, at dagpengekortet er åbnet – medmindre du har fravalgt at få tilsendt servicemails.

Vi anbefaler dig at udfylde dagpengekortet så hurtigt som muligt, så du kan få dagpenge udbetalt senest den sidste bankdag i måneden.

Hvis du har arbejdstimer i slutningen af måneden, som du ikke har anført på dagpengekortet, vil de blive modregnet i den efterfølgende udbetaling.

Du har 1 måned og 10 dage til at udfylde dagpengekortet – ellers vil ydelsen gå tabt for den pågældende måned. Du udfylder dit dagpengekort på Mit DSA.

5. Betingelser

Betingelser for at få dagpenge for dig, der har været selvstændig:

 • Du er ledig og ønsker dagpenge på fuld tid eller nedsat tid.
 • Du søger alt arbejde, du kan varetage og er klar til at påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager.
 • Du har været medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse i mindst et år – er du overflyttet fra en anden a-kasse, tæller dine tidligere medlemsperioder med.
 • Du har arbejdet i en periode svarende til 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste tre år i virksomheden.
 • Du er enten ophørt endeligt med at drive selvstændig virksomhed ved salg, afvikling eller bortforpagtning af din virksomhed, eller du er udtrådt af en virksomhed, der drives videre af andre.
 • Du er tilmeldt som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk på din første ledighedsdag - det vil sige dagen efter, dit arbejde er ophørt
 • Du har oprettet dit CV på jobnet.dk senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig. Det er vigtigt, at det er på plads, når du kommer til dit første møde hos os.

Læs mere om dine muligheder, rettigheder og pligter, mens du får dagpenge. Du kan også læse mere i Guide til Job og Dagpenge.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider