G-dage

Bliver du opsagt fra dit arbejde, eller udløber dit vikariat, skal din arbejdsgiver som hovedregel betale godtgørelse for dine 2 første ledighedsdage. Det kaldes G-dage.

Hvis du er berettiget til at få udbetalt G-dage fra din (tidligere) arbejdsgiver på dine 2 første ledighedsdage, kan du ikke få udbetalt dagpenge samtidig.

Hvis du er løst ansat, fx som tilkaldevikar, kan din arbejdsgiver også have pligt til at udbetale dig G-dage, selvom du på et senere tidspunkt vender tilbage til det samme arbejde.

Her skal din arbejdsgiver udbetale G-dage

For at få udbetalt G-dage skal du blandt andet:

  • være medlem af en a-kasse
  • være afskediget eller hjemsendt, eller dit vikariat skal være ophørt
  • være ledig efter din sidste arbejdsdag
  • have været ansat som lønmodtager og have fået løn for dit arbejde
  • have arbejdet i mindst 74 timer hos arbejdsgiveren inden for de sidste fire uger før første ledighedsdag

Du skal ikke være dagpengeberettiget for at få udbetalt G-dage.

Bortfald af G-dage

Hvis du på 1. eller 2. ledighedsdag bliver syg eller holder ferie, er du ikke berettiget til G-dage. Det samme er tilfældet, hvis du selv er skyld i din ledighed, eller hvis du har et andet arbejde.

Hvis du ikke er berettiget til godtgørelse fra din arbejdsgiver, kan du søge om ret til dagpenge – også for de første 2 ledighedsdage, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

Loft over antallet af G-dage

Din arbejdsgiver har kun pligt til at betale dagpengegodtgørelse til dig 16 gange inden for et kalenderår. Det kan være tilfældet, hvis du arbejder som fx vikar hos den samme arbejdsgiver.

Så mange G-dage skal der udbetales

Hvis du på den 1. ledighedsdag er ledig i over 4 timer, skal du have udbetalt en hel dagpengegodtgørelse pr. dag. Er du derimod ledig i 4 timer eller derunder, skal du kun have udbetalt en halv dagpengegodtgørelse.

En hel dagpengegodtgørelse svarer til dagpengenes højeste beløb for 1 dag. En halv dagpengegodtgørelse svarer til halvdelen.

Dagpengegodtgørelsen er således uafhængig af både din hidtidige løn og din dagpengesats.

Dagpengegodtgørelse beskattes som A-indkomst, men der trækkes hverken arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af dagpengegodtgørelsen.

Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse, om du har fået dagpengegodtgørelse. Det skal stå på din lønseddel, hvor mange gange du har fået godtgørelse.

Hvis arbejdsgiver ikke vil betale

Hvis din arbejdsgiver ikke har udbetalt dig dagpengegodtgørelse, senest med den 2. lønudbetaling efter ansættelsens ophør, kan du kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at inddrive dit krav.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse

Her kan du læse lovgivningen om G-dage.

Klik her