Sygdom som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få sygedagpenge fra din kommune, når du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og de øvrige betingelser er opfyldt.

Beskæftigelseskrav

Du skal inden for de sidste 12 måneder have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst seks måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Væsentligt omfang svarer til en ugentlig arbejdsindsats på mindst 18,5 timer. Har du haft virksomheden mindre end seks måneder, medregnes eventuel forudgående beskæftigelse som lønmodtager i beskæftigelseskravet.

Sygedagpenge hvornår

Når du har været syg i to uger har du mulighed for sygedagpenge fra kommunen. Du kan også tegne en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Du kan læse mere om forsikringsordningen her.

Sygedagpengenes størrelse

Sygedagpengene beregnes som hovedregel på grundlag af overskuddet i virksomheden, og de kan højest udgøre det maksimale dagpengebeløb. Se de aktuelle dagpengesatser her. Har du tegnet frivillig forsikring, vil dagpengene udgøre mindst 2/3 af maksimumsatsen.

Søg sygedagpenge

Er du syg, skal du anmelde dit sygefravær til kommunen og søge om sygedagpenge via nemrefusion.dk Anmeldelse skal ske senest tre uger efter din første fraværsdag. Har du tegnet frivillig forsikring, skal du anmelde sygefraværet senest en uge efter enten 1. eller 3. fraværsdag.

Medarbejdende ægtefælle

Reglerne om sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende gælder tilsvarende for medarbejdende ægtefæller.

Aftale ved kronisk sygdom

Har du ikke tegnet en sygedagpengeforsikring, og har du en kronisk eller langvarig sygdom, som skønnes at medføre mindst 10 sygedage pr. år, kan du søge kommunen om en aftale, der giver ret til sygedagpenge fra første sygedag.

Sygdom eller handicap i familien

Bliver dit barn, ægtefælle eller andre nære pårørende alvorligt syg, eller er dit barn handicappet, kan du læse om hovedreglerne for de forskellige hjælpemuligheder som fx tabt arbejdsfortjeneste og orlov til pasning af døende pårørende.

Læs om reglerne for hjælpemuligheder her

Kompensation for handicap

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der vanskeliggør eller forhindrer dig i at arbejde, er der forskellige ordninger, som du kan læse om under Sygdom.

Sygedagpengeforsikring

Som privat arbejdsgiver kan du have mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, som kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med din(e) ansattes sygdom. Læs mere om forsikringsordningen i linket under "Sygedagpenge hvornår" ovenfor.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Er du selvstændig og syg, skal du anmelde dit sygefravær til kommunen og søge om sygedagpenge via nemrefusion.dk
Du skal have lavet anmeldelsen senest tre uger efter din første fraværsdag.

Har du tegnet frivillig forsikring, skal du anmelde sygefraværet senest en uge efter enten 1. eller 3. fraværsdag.

Gå til nemrefusion.dk