Alle blogindlæg

22. marts 2024

Et bæredygtigt arbejdsliv kræver plads til flere livsfaser - især når livet viser tænder!

Når man dagligt arbejder for at skabe bæredygtige arbejdsliv, lyder SFs forslag om ret til at gå ned i tid med en supplerende dagpengeydelse, når særomstændigheder presser familielivet, ganske relevant. Hvis vi skal holde længere på arbejdsmarkedet kan det reelt blive en nødvendighed. Til gavn for os selv, vores familier og samfundsøkonomien. Som krumtap på et effektivt arbejdsmarked griber vi som a-kasse gerne opgaven og er klar til dialog om skarpere afgrænsning, så visionerne bliver levedygtige.

5. februar 2024

Regeringens aftale om udenlandske sundhedsmedarbejdere ligner en panisk lappeløsning – men handling er tiltrængt

Regeringen har indgået en bred aftale så flere udlændinge skal kunne komme til Danmark og arbejde som sosu-hjælpere eller få hurtigere autorisation på deres sundhedsuddannelse. Men manglen på personale er akut og voksende. Derfor skal aftalen omsættes til mere end luftige ambitioner om afbureaukratisering, dialog med tredjelande og nye lappeløsninger.

5. januar 2024

Ansættelsesstop i en presset sundhedssektor kan skræmme studerende og nyuddannede væk: Det virker helt absurd

Ventelister og plejebehov vokser. Sygehussektoren er presset og mangler personale. Færre søger ind på uddannelserne, og nu er flere dimittender ledige. Alligevel er seneste bud på en løsning et ”kvalificeret” ansættelsesstop. Det er da et paradoks, der er til at få øje på: Vi mangler sundhedsfaglige, men stopper samtidig med at ansætte dem? Vi vil uddanne flere, men vi kan ikke sikre dem et job?

13. december 2023

Lad os nu indrette arbejdslivet bæredygtigt – effektivt og fremsynet

I 1919 kæmpede arbejderbevægelsen for en tålelig tilværelse med ”8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers søvn”. Godt 100 år senere fokuserer den socialdemokratisk ledede regering vist mest på arbejdsdagen og virker ude efter danskernes arbejdsmoral. Men retorikken synes forældet, uden nuancer og uden fremsyn. Det kan da næppe være effektivt? En spritny podcast fra Din Sundhedsfaglige A-kasse med en tidligere, central S-minister er seneste tegn på noget andet.

10. august 2023

Fjern forskelsbehandling for efterlønnere, der gør en forskel i sundhedsvæsenet

Flere sundhedsfaglige efterlønnere vil formentlig tage arbejde, nu hvor de kan undgå at blive modregnet økonomisk. Men for en særlig gruppe giver den nye særlov ikke mening.

12. juni 2023

Derfor er det bæredygtige arbejdsliv vigtigt

Som a-kasse ser vi, hvordan et arbejdsliv i ubalance giver krusninger på vandet andre steder i samfundet. Vi ser blandt andet, at medlemmer falder ud af arbejdsmarkedet, fordi de er udfordrede på balancen. Det skal vi som samfund tage alvorligt.

30. marts 2023

Vi kan øge trivslen ved at skrue på arbejdstiden

Arbejdet fylder rigtig meget for de fleste. Og det er godt! For når vi bruger en tredjedel af vores tid på at arbejde, er det vigtigt, at vi laver noget, vi brænder for - og at vi får noget igen. Desværre ser det ikke sådan ud for mange medlemmer af Din Sundhedsfaglige A-kasse.