Fremtidens beskæftigelsessystem kræver færre dobbeltroller og mere a-kasse

Det undrer os, at ekspertgruppen svarer så uambitiøst på, hvordan a-kasser får en større rolle. En effektiv fremtidssikring sker ikke uden a-kasserne. Vi får de ledige i produktivt arbejde, arbejdsgiverne nyder vores tilbud, og vi sparer samfundet penge. Og vi er klar til at tage mere ansvar – gerne sammen med kommunerne.

Blog 24. juni 2024

Regeringens ekspertgruppe har afleveret sine anbefalinger. Det er spændende at dykke ned i, men vi undrer os over, at ekspertgruppen svarer så uambitiøst på, hvordan de vil løse den del af deres opgave, der handler om at give a-kasser og private aktører en større rolle.

I et glohedt jobmarked med stor efterspørgsel efter arbejdskraft overser de de regionale arbejdsmarkeder og vil i stedet skabe 98 helt forskellige arbejdsmarkeder. Samtidig bevarer de dobbeltrollerne, og giver ikke a-kasserne udvidet ansvar – selvom eksperterne selv netop har fundet større tilfredshed hos de ledige med vores indsatser.

Vi kan ellers gøre beskæftigelsesindsatsen mere produktiv og enkel ved at reducere dobbeltroller og bureaukrati.

Billigere i mål
Siden 1. januar 2024 har a-kasserne haft ansvaret for de første tre måneder af de forsikrede lediges kontaktforløb alene. I Din Sundhedsfaglige A-kasse siger de tørre tal, at en ud af tre ledige er i arbejde efter tre måneders ledighed, og to ud af tre efter seks måneder. Altsammen med mindre ressourceforbrug for den ledige og samfundet. Derfor leverer vi allerede på de tre effektmål, som eksperterne foreslår at reducere målstyringen til. Vi er klar.

Senest har vi endda udvidet vores aktiviteter med sundhedsfaglige jobmesser, hvor arbejdsgivere og ledige mødes direkte. Messerne er en stor succes: Ni ud af ti arbejdsgivere har haft direkte samtaler med jobsøgere, og næsten tre ud af fire ledige har indledt en dialog med arbejdsgivere.

9 ud af 10 er vilde med a-kassens coaching
Medlemmerne er samtidig vilde med vores professionelle coaching. Alle vores karrierekonsulenter matcher medlemmernes uddannelse og professionelle baggrund og er coachingcertificerede på højt internationalt niveau. Medlemmerne giver en tilfredshedsscore på 90 ud af 100 i kontaktforløbet. Ved at give a-kasserne ansvaret for det første halve år, kan vi opnå både højere borgertilfredshed og store besparelser. Alle a-kasser er klar til at løfte denne opgave. Hvorfor ikke fastholde den høje tilfredshed og give os større mulighed for at få de sidste skubbet i mål og i job?

Vi må ikke overse de regionale arbejdsmarkeder og skabe flaskehalse
Vi skal fortsætte den gode rejse og give a-kasserne endnu mere ansvar for kontaktforløbet, så de forsikrede ledige samler deres forløb ét sted. I Din Sundhedsfaglige A-kasse er vi specialiserede i at guide sundhedsmedarbejdere og lave rekrutteringsaftaler med kommuner, hospitaler og private arbejdsgivere.

Dialog med a-kasserne giver mening i en verden, hvor arbejdsmarkedet flytter sig hurtigt. Vi understøtter, at ledig arbejdskraft søger derhen, hvor der er job at få, og hvor deres kompetencer matcher virksomhedernes behov bedst. På den måde modvirker vi arbejdsmarkedets flaskehalse.

98 kommunale arbejdsmarkeder ikke brugbart for regionale arbejdsgivere
Et væsentligt aspekt er her de regionale arbejdsmarkeder, som vi færdes hjemmevant på, men som ekspertgruppen fuldstændig overser. Eksperterne lægger op til at afskaffe de regionale beskæftigelsesråd, og at man indretter sit eget arbejdsmarked i hver kommune. Det vil sige i alt op til 98 vidt forskellige, kommunale arbejdsmarkeder. Men det er hverken brugbart for vores medlemmer eller for fx hospitalerne. Regionale arbejdsgivere vil i den situation skulle bruge unødigt mange kræfter på at lede efter kompetente, ledige sundhedspersoner på op til 98 forskellige måder. Det virker usmart.

Vores korttidsledige medlemmer har heller ikke brug flere indgange at fare vild i, men derimod fokuseret sparring, For de få, der har brug for opkvalificering eller bredere aktivering, ser vi jobcentrene som vigtige samarbejdspartnere. Denne arbejdsdeling kan bidrage til en mærkbar forenkling til gavn for ledige, a-kasser og kommuner – og for hele fremtidens arbejdsmarked.

Blog

Dette blogindlæg blev publiceret 24. juni 2024

Se alle blogindlæg

Om Harun Demirtas

Forperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Harun Demirtas er født 4. juni 1989, bor i København og er uddannet sygeplejerske og social- og sundhedsassistent.

Er desuden 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd, og har været politisk aktiv i flere foreninger bl.a. bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet og Dansk Kvindesamfund.