Akademikere er i høj kurs i kommunerne

Der er et stort behov for profiler i kommunerne, der vil gå hele vejen og også påtage sig det strategiske ledelsesansvar.

Specialiserede profiler er attraktive for arbejdsgiverne rundt om i kommunerne, men aktuelt er det personale inden for det borgernære område, der er akut behov for, lyder det fra KL – der også efterlyser større villighed blandt sundhedspersonale til at påtage sig strategisk ledelsesansvar.

Sundhedsfaglige profiler med en akademisk overbygning er i høj kurs ude omkring i kommunerne. I det hele taget er profiler, der specialiserer sig, attraktive. Det fastslår direktør for bl.a. social-, sundheds- og ældreområdet i KL, Christian Harsløf.

Men han har svært ved at tegne et klart billede af, hvor stort det fremtidige behov – og dermed jobmulighederne – for disse profiler er.

– Hvordan den fremtidige udvikling ser ud, er svær at svare kort på. Der er ingen tvivl om, at vi vil se en tendens til flere specialiserede stillinger. Nogle områder er fokuseret omkring det kliniske, noget er mere akademisk og noget er administrativt. Min vurdering er, at det særligt vil være inden for det kliniske område, vi kommer til at se behovet, siger Christian Harsløf.

KL-direktøren vurderer til gengæld ikke, at der vil være samme efterspørgsel på specialisering, når det gælder administrative opgaver.

– Administration vil i højere grad få en toning over imod det digitale, påpeger han.

Digitale kompetencer og lyst til ledelse i høj kurs

– Men det, der er styrende, er jo det konkrete behov her og nu ude i kommunerne. Og den store rekrutteringsudfordring i øjeblikket – der, hvor vi for alvor har behov – er inden for det borgernære. Det vil sige ældreplejen og hjemmeplejen. Altså de varme hænder.

Men kan man ikke forestille sig, at mange udfordringer, ikke mindst i ældreplejen, kunne løses smidigere og måske økonomisk smartere med mere specialiserede profiler?

– Jo, der er heller ingen tvivl om, at ledelsesopgaven fremadrettet bliver vigtig at prioritere. Men vi ser i dag en udfordring i forhold til at tage springet til strategisk ledelse. Det gælder fx inden for sygepleje, fysio- og ergoterapiområdet. Der er rigtig mange dygtige sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter derude, men springet til den strategiske ledelser, er nogle gange svært. Helt generelt er der et stort behov for profiler i kommunerne, der vil gå hele vejen og også påtage sig det strategiske ledelsesansvar, siger Christian Harsløf.

Find din akademiske stilling

Hvordan finder du de spændende akademiske stillinger? Hvilke ord er gode at søge på? Find hjælp i vores guide til gode søgeord.

Gå til guiden

Bring dit netværk i spil

Netværk kan give job. Men hvordan er det lige, man kommer i gang med at netværke.

Kom i gang

Medlemsfordele

Vi kender dit fag og kan give dig målrettet sparring på karriereudvikling og jobsøgning samt gratis temamøder målrettet dine behov. Vi er Danmarks billigste a-kasse med fuld økonomisk tryghed.  Læs mere

Er du ikke medlem?

Du kan blive medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse for kun 451 kr. om måneden. Meld dig ind i dag og få glæde af vores mange tilbud.  Læs mere