Tidlig pension

Tidlig pension er en ordning, der gør det muligt at gå på pension op til 3 år før den officielle pensionsalder, hvis du har haft et langt arbejdsliv. Det er Udbetaling Danmark, som står for ordningen, men her på siden kan du finde generel vejledning.

Hvis du ønsker at gå på pension tidligere end din folkepensionsalder, er ordningen Tidlig pension måske relevant for dig. Ordningen giver dig mulighed for at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (anciennitet).

Her på siden kan du finde svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om ordningen.

Det er Udbetaling Danmark, som står for ordningen, og du skal derfor kontakt dem, hvis du har konkrete spørgsmål til din situation og din mulighed for at søge om Tidlig pension. 

Ofte stillede spørgsmål om Tidlig pension

Hvem kan søge om ret til Tidlig pension?

For at få ret til Tidlig pension skal du opfylde en række krav og betingelser ift. bopæl og statsborgerskab. Opfylder du disse krav, afhænger retten til Tidlig pension af, hvor længe du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (anciennitet). Der gælder følgende:

  • Mindst 42 års anciennitet for personer født før 1965
  • Mindst 43 års anciennitet for personer født i 1965-1968
  • Mindst 44 års anciennitet for personer født i 1969-1970

Er du født før 1. juli 1955, har du ikke mulighed for at søge om Tidlig pension. 

Læs mere om betingelser for Tidlig pension på Udbetaling Danmarks hjemmeside.

Hvornår kan jeg gå på Tidlig pension?

Opfylder du betingelserne for Tidlig pension, kan du først blive omfattet af ordningen, når der tidligt er 3 år til den normale folkepensionsalder. Du kan dog tidligst få udbetalt Tidlig pension fra 1. januar 2022. 

Om du har ret til enten at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, afhænger af din optjente anciennitet. 

For personer født før 1965 gælder der følgende:

  • Har du optjent anciennitet ved 44 år på arbejdsmarkedet, giver det dig ret til 3 år med Tidlig pension
  • Har du optjent anciennitet ved 43 år på arbejdsmarkedet, giver det dig ret til 2 år med Tidlig pension
  • Har du optjent anciennitet ved 42 år på arbejdsmarkedet, giver det dig ret til 1 år med Tidlig pension

For personer, som er født efter 1965, gælder der andre krav til anciennitet. Læs mere herom på Udbetaling Danmarks hjemmeside.

Har du spørgsmål til konkrete situation, så kontakt Udbetaling Danmark, som står for ordningen. 

Hvordan optjener jeg anciennitet?

Du optjener anciennitet, fra du er 16 år og frem til det tidspunkt, hvor der er 6 år (7 år for visse årgange - se under 'Hvornår kan du søge om Tidlig pension'), til du når folkepensionsalderen.

Din anciennitet optjenes i hele år, og du kan derfor ikke optjene fx 1,5 års ret til Tidlig pension.

Det arbejde, som du har de sidste 6 år op til folkepensionen, tæller ikke med i din optjening af anciennitet.

Det er som udgangspunkt ATP-bidrag eller anden dokumentation, der bruges til at dokumentere din anciennitet. Det er ikke kun fuldtidsarbejde, som tæller med i din anciennitet. Fx deltidsarbejde, fleksjob og perioder med dagpenge kan også tælle med.

Kontakt Udbetaling Danmark for mere konkret vejledning herom.

Hvornår kan jeg søge om Tidlig pension?

Er der 6 år eller mindre, til at du kan gå på folkepension, kan du søge om ret til at gå på tidlig pension.

Det betyder, at du kan få at vide, om du opfylder anciennitetskravene til Tidlig pension lang tid før, du potentielt kan gå på tidlig pension. 

Se din folkepensionsalder under Efterlønsalder.

Er du født i 1963, 1964, 1967 eller 1968?
For disse årgange gælder en undtagelse, og du kan derfor søge om ret til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen.

Hvad kan jeg få udbetalt i Tidlig pension?

Du kan maksimalt få udbetalt 13.550 kr. om måneden før skat (2020-tal). Beløbet vil blive reguleret én gang om året. Der kan dog ske modregning i det maksimale beløb, hvis du:

  • Tjener mere end 24.000 kr. før skat om året, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2020-tal). I så fald vil pensionen blive sat ned med 64 % af din månedlige lønindtægt.
  • Har en pensionsformue, der overstiger 2 millioner kr. (2020-tal).

Din ægtefælle eller samlevers indtægt eller formue påvirker ikke din pensions størrelse.

Udbetaling af pension fra invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension påvirker heller ikke størrelsen af din tidlig pension. Det samme gør sig gældende for indtægter fra aktie- og kapitalindkomst.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du her spørgsmål til, hvor meget du kan få udbetalt i Tidlig pension.

Hvordan søger jeg om Tidlig pension?

Det er Udbetaling Danmark, som står for ordningen, og du ansøger om Tidlig pension på borger.dk. 

Læs mere og ansøg her

Kan jeg skifte til Tidlig pension, hvis jeg er på efterløn eller overvejer at gå på efterløn?

Er du på efterløn, kan du vælge at melde dig fra dette og skifte til Tidlig Pension, hvis du opfylder betingelserne hertil (se betingelser ovenfor).

Er du gået på efterløn inden 1. januar 2022, så har du desuden mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag, hvis du skifter til Tidlig pension. 

Kompensationen udbetales som et samlet engangsbeløb og er 2.676 kroner (2021-tal) for hver hele måned, du har tilbage indtil folkepensionsalderen.

Du vil ikke kunne få udbetalt eventuelle optjente skattefrie præmier, hvis du vælger at afmelde dig efterlønsordningen. Dette gælder hvis du vælger at få dit efterlønsbidrag retur eller, hvis du vælger at modtage kompensation fra Udbetaling Danmark.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til din efterløn, den skattefri præmie eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Kontakt Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer Tidlig Pension.

Du skal derfor kontakt dem, hvis du har konkrete spørgsmål til dine muligheder for at blive omfattet af ordningen.

Ring til dem på tlf. 70 12 80 94 eller læs mere på deres hjemmeside.

Læs mere om Tidlig Pension