Pension og efterløn

Pensioner, der bliver udbetalt i efterlønsperioden, vil i et eller andet omfang blive modregnet i efterlønnen.

Efterløn og pension indvirker på hinanden. Overordnet vil pensioner, der bliver udbetalt i efterlønsperioden, blive modregnet i et eller andet omfang. Reglerne er forskellige, alt efter hvor gammel du er, og hvornår du vælger at gå på efterløn.

Typisk er pensionen sammensat af forskellige elementer fx en løbende pension, en kapital pension, og lønmodtagernes dyrtidsfond. Alt efter hvilken pensionstype bliver de modregnet forskelligt.

Hvis du er født før 1. januar 1956

Du kan sammensætte din efterløn og pension på mange måder, men der er to hovedspor:

Hvis du går på efterløn, før du opfylder 2-års reglen (du har haft dit efterlønsbevis i 2 år og har arbejdet 3.120 timer – svarende til 30 arbejdstimer om ugen i to år), bliver alle pensioner modregnet i efterlønnen, uanset om de bliver udbetalt eller ej. Om det er en fordel at få pensionen udbetalt eller ej er individuelt. Kontakt derfor PKA, der er dit pensionsselskab, for rådgivning.
Hvis du opfylder 2-års reglen (beviset i 2 år og 3.120 løntimer), kan du få dine private pensioner udbetalt uden modregning, men den arbejdsgiverbetalte pension vil fortsat blive modregnet, hvis du får den udbetalt – ellers ikke.


Hvis du er født 1. januar 1956 eller senere

Dine pensioner vil altid blive modregnet i efterlønnen – uanset hvornår du går på efterløn og om den udbetales eller ej. Du kan se i skemaet nedenfor, på hvilken måde de forskellige typer af pensioner påvirker efterlønnen.

Oversigt over pensionstyper

Som du kan se, vil det være meget individuelt, hvordan dine pensioner kommer til at påvirke din efterløn. Hvis du vil vide præcist, hvordan beregningerne er for dig, skal du kende dine pensioner. Dem kan du finde en opgørelse over på pensionsinfo.dk eller på Mit DSA (tidligst 2 måneder før du kan gå på efterløn). Du kan beregne din efterløn her.

Bemærk: Beregner du din efterløn tidligere end to måneder før, du kan gå på efterløn, kan din beregning være usikker, da dine pensionstal ikke er endelige. Du kan lave en retvisende beregning af din efterløn på efterloensberegner.dk, når du kan se dine pensionstal på Mit DSA ca. to måneder før, du kan gå på efterløn.

Pensioner med betydning for din efterløn
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Kapitalpensioner
 • Indekskontrakter og indeksordninger
 • Ratepensioner
 • Arbejdsmarkedspensioner
 • Tjenestemandspensioner
 • Alderspensioner
 • Tilsvarende udenlandske pensioner

Er du født før 1. januar 1956 og har opfyldt 2-års-reglen har følgende pensioner betydning for din efterløn:

 • Tjenestemandspensioner, der kommer til løbende udbetaling
 • Arbejdsmarkedspensioner, der kommer til løbende udbetaling
Pensioner uden betydning for din efterløn
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Pension efter ægtefælle/samlever
 • Selvpensioneringsordninger
 • Livsforsikringer med udbetaling

Efterløn og pension