Dagpengeret og arbejdsløshedsforsikring udenfor EØS

Hvis du skal til et land udenfor EØS, kan du vælge at være forblive medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse. Alt efter hvor lang tid du skal opholde dig i udlandet, kan det være en fordel for dig at forblive i forhold til din dagpengeret.

Kontakt os i god tid, inden du rejser, så vi vejlede dig om din særlige situation.

Grønland og Færøerne er ikke en del af EØS-landene. Nedenfor kan du læse, hvilke regler der gælder for disse lande. 

Grønland

Du kan være medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse, uanset om du arbejder i Grønland eller ej.

Vælger du at melde dig ud af Din Sundhedsfaglige A-kasse i den periode, hvor du opholder dig i Grønland, kan du først blive optaget igen, når du vender tilbage og bor fast i Danmark. I den situation har du tidligst ret til dagpenge et år efter, du er optaget.

Der er en undtagelse fra denne regel. Er du udstationeret af en dansk arbejdsgiver, kan du blive optaget som medlem hos os, mens du er i Grønland. Du må dog højst være væk i 6 år. Hvis du har meldt dig ud af a-kassen, skal vi have din ansøgning om optagelse inden 1 år efter, at du har skiftet bopæl til Grønland.

Færøerne

Ledige medlemmer af en dansk a-kasse kan søge job på Færøerne i 3 måneder med ret til dagpenge fra sin danske a-kasse og omvendt.

Efter udløbet af de 3 måneder kan den ledige indtræde direkte i en dansk a-kasse i Danmark eller i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem ALS på Færøerne.

Får du arbejde på Færøerne, skal du være medlem af den færøske arbejdsløshedsforsikring. Først når du er sikker på, at du er omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, skal du melde dig ud af Din Sundhedsfaglige A-kasse. Du bliver meldt ud fra den dato, hvor du er forsikret på Færøerne.

Skal du arbejde mindre end et halvt år, kan du søge om at blive fritaget for at betale til den færøske arbejdsløshedsforsikring. Så kan du stadig være medlem af os. Det kan også være i tilfælde af, at du ikke er omfattet af den færøske forsikring. Kontakt os, da vi skal have fritagelsen bekræftet fra de færøske myndigheder.

Du kan overføre dine forsikringsperioder fra Færøerne, hvis du søger om optagelse senest 8 uger efter, at din arbejdsløshedsforsikring på Færøerne er ophørt. Vi skal have modtaget din ansøgning, inden de 8 uger er gået. Du kan melde dig ind i Din Sundhedsfaglige A-kasse her.

Overskrider du fristen på de 8 uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har opfyldt et indkomstkrav

Samtidig skal du have en attest N301, der bekræfter din arbejds- og forsikringsperioder på Færøerne. Den skal du have fra myndighederne/a-kassen på Færøerne.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider