Efterløn og frivilligt Corona-relateret arbejde

Er du på efterløn, og vil du gerne hjælpe som frivillig i Corona-indsatsen?

Du skal være opmærksom på, at alt arbejde, både lønnet og ulønnet, som udgangspunkt skal trækkes fra i din efterløn. Du kan dog arbejde som frivillig i bestemte situationer, uden timerne bliver trukket fra din efterløn.

Ulønnet frivilligt arbejde

Hvis du ikke får løn for dine arbejdstimer som frivillig, og de ikke normalt udbydes som lønnet arbejde, så kan du udføre dem, uden at der sker fradrag i din efterløn, så længe det foregår i Danmark eller i et andet EØS-land.

Hvis dine opgaver også kan udbydes som lønnet arbejde, så kan de kun udføres uden fradrag i din efterløn, hvis de udføres for en frivillig organisation. Det betyder, at organisationen skal være frivilligt grundlagt (ikke ved lovgivning), den må ikke have til formål at skabe overskud, den frivillige indsats skal være en betydningsfuld del af organisationens grundlag, og medlemskab af organisationen skal være frivilligt.

Arbejdsopgaverne skal desuden udføres uden du får løn eller andre former for vederlag. Hvis det frivillige ulønnede arbejde lever op til disse betingelser, kan du højst arbejde 65 timer om måneden uden fradrag i efterlønnen. Arbejde ud over de 65 timer medfører fradrag i din efterløn.

Du skal give DSA besked, hvis du starter med frivillig ulønnet arbejde, så vi kan vurdere om betingelserne for at udføre arbejdet uden fradrag i efterlønnen er opfyldt, og så vi kan vejlede dig i, hvordan du oplyser om arbejdet på dit efterlønskort.

Se listen over frivillige organisationer

Lønnet frivilligt arbejde

Hvis du får løn for dine arbejdstimer som frivillig, vil de blive trukket i din efterløn, også selvom du deltager i Corona-indsatsen. Du kan arbejde så mange timer du vil, samtidig med at du er på efterløn. De timer, du arbejder, vil blot blive trukket i din efterløn.

Dette gælder også for ekstraarbejde relateret til Corona, fx hvis du har valgt at give en hånd med i vaccine-indsatsen.

Ikke samme regler for efterløn som for pension

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som sikrer, at pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til Corona, kan undtage indtægter fra ekstraarbejdet i beregningen af deres pension. Med aftalen fjernes modregningen, der skyldes indtægter fra ekstra Corona-arbejde fra marts 2020 og i hele 2021.

Denne politiske aftale gælder imidlertid ikke for medlemmer, der er på efterløn.

Aftalen retter sig først og fremmest mod personer på social pension (f.eks. folkepension, førtidspension eller seniorpension), som enten selv giver et nap med i indsatsen mod Corona, eller hvis ægtefælle giver det ekstra nap og derfor har en ekstra indkomst, som så bliver fradraget i pensionen. I pensionssystemet er der en vis grad af ”ægtefælleafhængighed”.

Efterløn er ikke en del af pensionssystemet og skal derfor sidestilles med dagpengesystemet, når det gælder regler og principper for fradrag. Det betyder, at Coronarelateret arbejde ikke er undtaget reglerne om fradrag i efterløn. Til gengæld påvirker det ikke din efterløn, hvis din ægtefælle arbejder, ligesom det heller ikke påvirker din ægtefælles eventuelle efterløn, hvis du arbejder, da der ikke er samme ”ægtefælleafhængighed” som i pensionssystemet.

FAQ om COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en FAQ med en række spørgsmål og svar om COVID-19. De opdaterer løbende siden. 

Gå til FAQ