Ekstra julegave til efterlønnere og samfundet

Fra 1. januar 2022 kan efterlønnere, der tager en tørn med covid-19-relateret arbejde, glæde sig over at få lige så meget ud af indsatsen som deres kolleger.

Nyheder 21. december 2021

Fra 1. januar 2022 kan efterlønnere, der tager en tørn med covid-19-relateret arbejde, glæde sig over at få lige så meget ud af indsatsen som deres kolleger.

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der fritager efterlønnere for modregning i efterlønnen, når de udfører arbejde relateret til covid-19. Dermed bliver efterlønnere nu – langt om længe - sidestillet med pensionister, der har kunne undgå modregning siden foråret 2021.

"Jeg glæder mig på vores efterlønneres og ikke mindst på samfundets vegne. Det her betyder, at vi formentlig vil kunne mønstre flere hænder til vigtige opgaver i sundhedsvæsenet.”

Efterlønnere overset i første runde

I sidste uge forlød det ellers, at lovforslaget, som er en forlængelse af den eksisterende ordning for pensionister, fortsat kun ville gælde pensionister. Det fik vores formand Anni Pilgaard til at reagere:

”Vi synes, man skulle lave en undtagelse i den situation, vi står i lige nu. Samfundet råber efter arbejdskraft, og man kunne mønstre mange flere højtkvalificerede efterlønnere, der vil gå tilbage i arbejde og yde en ekstra indsats”, sagde Anni Pilgaard til Politiken onsdag.

Ændringsforslag fra beskæftigelsesminister

I dag glæder Anni Pilgaard sig over, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forud for 3. behandling i Folketinget fremsatte et ændringsforslag, der betyder, at efterlønsmodtagere, som har merarbejde, der er covid-19-relateret, ikke vil få fradrag i efterlønnen for merarbejdet.

”Det er helt rigtigt, at efterlønnerne skal med i den her ordning. Det er simpelthen urimeligt, at man som efterlønner er endt op med en lavere timeløn for samme arbejde, fordi de indtil nu er blevet mødt af en modregning i efterlønnen. Jeg glæder mig på vores efterlønneres og ikke mindst på samfundets vegne,” siger Anni Pilgaard og fortsætter.

"Vi har i længere tid modtaget henvendelser fra mange efterlønnere, der gerne ville tage ekstra arbejde, hvis der ingen modregning var. Så det her betyder, at vi formentlig vil kunne mønstre flere hænder til vigtige opgaver i sundhedsvæsenet."

Gælder i hele 2022

Efterlønnere, der påtager sig covid-19-relateret arbejde vil med det lovforslag, der er vedtaget i Folketinget, kunne undgå modregning i perioden 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022. Det har Din Sundhedsfaglige A-kasse kæmpet for i mange måneder. Derfor er glæden stor over, at den sunde fornuft endelig sejrede.

Sådan undgår du modregning i efterløn

Du skal opfylde visse krav for at undgå modregning i din efterløn ved covid-19-relateret arbejde. Læs mere om, hvordan du undgår modregning i efterlønnen her. 

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 21. december 2021

Se alle nyheder