Efterløn og corona-relateret arbejde

Er du på efterløn, og vil du gerne arbejde med eller hjælpe som frivillig i corona-indsatsen? Så kan du i 2022 gøre det uden at blive modregnet i din efterløn.

Opdateret 20. januar 2022

Efterlønnere, der påtager sig corona-relateret arbejde, undgår modregning i efterlønnen fra perioden 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022. Det har Folketinget vedtaget. Du kan læse mere om vedtagelsen her. 

Sådan undgår du modregning i efterløn

Du skal opfylde visse krav for at undgå modregning i din efterløn ved corona-relateret arbejde. Se, hvilke betingelser der er for at undgå modregning længere nede på siden. 

Derudover er det vigtigt, du (din arbejdsgiver) udfylder en arbejdsgivererklæringen og sender den til os via Mit DSA hurtigst muligt, og meget gerne inden du sender dit næste efterlønskort. 

Sådan udfylder du dit efterlønskort

Når du skal oplyse om dit corona-relaterede mer- eller overarbejde på dit efterlønskort, skal du vælge 'Frivilligt ulønnet arbejde' under 'Aktivitet'. Du skal oplyse om arbejdstimerne ud for de enkelte dage – og vælge arbejdsgiver.

Vi er godt klar over, at dit corona-relaterede arbejde ikke er frivilligt ulønnet arbejde. Men det er den eneste type aktivitet, du på nuværende tidspunkt kan vælge på efterlønskortet, som sikrer, at der ikke sker fradrag i din efterløn for timerne. Vi tager det fulde ansvar for, at du i princippet angiver en ”urigtig” oplysning på dit efterlønskort i dette tilfælde.

Du kan med fordel sende arbejdsgivererklæringen til os hurtigst muligt – vent ikke til, du sender dit efterlønskort.

Betingelser

Dokumentation

Du kan med fordel sende arbejdsgivererklæringen til os hurtigst muligt via Indbakken på Mit DSA – vent ikke, til du sender dit efterlønskort.

Gælder kun for arbejde med relation til covid-19

Det er kun arbejde, der har relation til covid-19, der kan indgå i ordningen. Det vil sige, at der skal være en sammenhæng mellem arbejdet og covid-19. Det kan eksempelvis være:

 • Arbejde med smitteopsporing af covid-19.
 • Testarbejde.
 • Covid-19-vaccination.
 • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud.
 • Transport af vacciner.
 • Produktion af værnemidler m.v.

Der skal være tale om arbejde som lønmodtager, og det er uden betydning om arbejdet udføres for det offentlige, eller om det er som privat ansat.

Ansat 1. marts 2020 eller senere

Du kan blive omfattet af ordningen, hvis du opfylder alle disse betingelser:

 • Du er startet i et nyt ansættelsesforhold 1. marts 2020 eller senere.
 • Du var overgået til efterløn, inden du startede i det ny ansættelsesforhold.
 • Arbejdet i dit nye ansættelsesforhold er relateret til covid-19.

Hvis du først overgår til efterløn efter at være startet i ansættelsesforholdet, er det kun mer- eller overarbejde, der vil være omfattet af ordningen.

Fastsat arbejdstid

Mer- eller overarbejde er alt arbejde, der går ud over det aftalte i henhold til ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde.

Hvis du er ansat uden fastsat arbejdstid, vil der ikke være et grundlag for at fastsætte mer- eller overarbejde i forhold til. Og derfor vil du som udgangspunkt ikke kunne omfattes af ordningen.

Er det ikke corona-relateret arbejde, vil du som udgangspunkt blive modregnet i din efterløn. Læs mere om arbejde og efterløn her. 

Konsekvenser for optjening af skattefri præmier

Du skal være opmærksom på, at det kan have konsekvenser for optjening af skattefri præmier, hvis du har corona-relateret merarbejde uden fradrag i efterlønnen. I de fleste tilfælde vil dette ikke få nogen betydning. Men i få tilfælde kan de ekstra timer med udbetalt efterløn have den konsekvens, at du optjener ret til en skattefri præmieportion mindre end ellers.

Det har kun betydning, hvis du opfylder betingelserne for at optjene skattefri præmie på baggrund af arbejde, efter du er overgået til efterløn. Det vil sige:

 • Du skal have ventet med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, du fik dit efterlønsbevis.
 • Du skal have arbejdet mindst 3.120 timer efter, du fik dit efterlønsbevis – og inden du overgik til efterløn.

Når du opfylder betingelserne for at optjene skattefri præmie efter din overgang til efterløn, vil du optjene en skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer. Dit corona-relaterede merarbejde vil indgå i opgørelsen af skattefri præmie.

Men det samlede antal timer, der kan indgå i optjening af skattefri præmie, kan maksimalt udgøre 5.772 timer – med fradrag for timer, hvor du har fået udbetalt efterløn. Det betyder, at når du får udbetalt efterløn for flere timer – fordi der ikke skal ske fradrag for dit corona-relaterede arbejde – så nedsættes din samlede mulige optjening af skattefri præmie tilsvarende.

Ulønnet frivilligt arbejde

Hvis du ikke får løn for dine arbejdstimer som frivillig, og de ikke normalt udbydes som lønnet arbejde, så kan du udføre dem, uden at der sker fradrag i din efterløn, så længe det foregår i Danmark eller i et andet EØS-land.

Hvis dine opgaver også kan udbydes som lønnet arbejde, så kan de kun udføres uden fradrag i din efterløn, hvis de udføres for en frivillig organisation. Det betyder, at organisationen skal være frivilligt grundlagt (ikke ved lovgivning), den må ikke have til formål at skabe overskud, den frivillige indsats skal være en betydningsfuld del af organisationens grundlag, og medlemskab af organisationen skal være frivilligt.

Arbejdsopgaverne skal desuden udføres uden du får løn eller andre former for vederlag. Hvis det frivillige ulønnede arbejde lever op til disse betingelser, kan du højst arbejde 65 timer om måneden uden fradrag i efterlønnen. Arbejde ud over de 65 timer medfører fradrag i din efterløn.

Du skal give os besked, hvis du starter med frivillig ulønnet arbejde, så vi kan vurdere om betingelserne for at udføre arbejdet uden fradrag i efterlønnen er opfyldt, og så vi kan vejlede dig i, hvordan du oplyser om arbejdet på dit efterlønskort.

Se listen over frivillige organisationer

FAQ om COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en FAQ med en række spørgsmål og svar om COVID-19. De opdaterer løbende siden. 

Gå til FAQ