Barsel som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få barseldagpenge fra Udbetaling Danmark.

Vi anbefaler, at du får konkret vejledning om reglerne hos Udbetaling Danmark.

Reglerne om barseldagpenge gælder også for medarbejdende ægtefæller.

Beskæftigelseskrav

Du skal inden for de sidste 12 måneder have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst seks måneder, heraf mindst en måned før første fraværsdag.

Væsentligt omfang svarer til en ugentlig arbejdsindsats på mindst 18,5 timer. Har du haft virksomheden mindre end seks måneder, medregnes eventuel forudgående beskæftigelse som lønmodtager i beskæftigelseskravet.

Barselsdagpenge fra hvornår

Der er ret til barseldagpenge fire uger før forventet fødsel. Når du har født, har I som forældre ret til 48 ugers barsel i alt. Hvordan de skal fordeles, kommer an på, om dit barn er født før eller efter 2. august 2022, hvor nye regler for øremærket barsel gælder.

Børn født 1. august 2022 eller før

  • I har 48 ugers barsel i alt
  • 14 uger er øremærket mor. De skal holdes inden for de første 14 uger
  • 2 uger efter fødslen er øremærket til far/medmor
  • 32 uger kan frit fordeles mellem begge forældre

Børn født 2. august 2022 eller senere

  • I har 48 ugers barsel i alt
  • 11 uger efter fødslen er øremærket til hver forælder – 2 af disse skal begge forældre holde i forbindelse med fødslen
  • 26 uger kan fordeles frit mellem begge forældre
  • Som ledig, selvstændig eller studerende har du kun 2 øremærkede uger. Resten kan overdrages til den anden forælder

Her kan du læse mere om fordelingen af barslen

Bliver du sygemeldt før fire-ugersperioden før forventet fødsel, vil du også have ret til barseldagpenge.

Barselsdagpengenes størrelse

Barseldagpengene beregnes som hovedregel på grundlag af overskuddet i virksomheden, og de kan højest udgøre det maksimale dagpengebeløb. Se de aktuelle dagpengesatser her

Har du tegnet en frivillig forsikring, vil dagpengene udgøre mindst 2/3 af maksimumsatsen.

Anmeldelse og ansøgning om dagpenge

Du skal søge om barseldagpenge hos Udbetaling Danmark senest otte uger efter fødslen. Læs mere om hvordan du søger om barselsdagpenge som selvstændig.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Selvstændig og på barsel?


Klik her nedenfor, hvis du vil orientere dig mere udi at være selvstændig og at skulle på barsel.

Læs her