Barsel som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få barseldagpenge fra Udbetaling Danmark.

Vi anbefaler, at du får konkret vejledning om reglerne hos Udbetaling Danmark.

Reglerne om barseldagpenge gælder også for medarbejdende ægtefæller.

Beskæftigelseskrav

Du skal inden for de sidste 12 måneder have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst seks måneder, heraf mindst en måned før første fraværsdag.

Væsentligt omfang svarer til en ugentlig arbejdsindsats på mindst 18,5 timer. Har du haft virksomheden mindre end seks måneder, medregnes eventuel forudgående beskæftigelse som lønmodtager i beskæftigelseskravet.

Barselsdagpenge fra hvornår

Der er ret til barseldagpenge fire uger før forventet fødsel, 14 uger efter fødsel til moderen, og to uger til faderen som skal afholdes inden for 14-ugersperioden. Efter den 14. uge er der samlet ret til barseldagpenge for forældrene i 32 uger.

Bliver du sygemeldt før fire-ugersperioden før forventet fødsel, vil du også have ret til barseldagpenge.

Barselsdagpengenes størrelse

Barseldagpengene beregnes som hovedregel på grundlag af overskuddet i virksomheden, og de kan højest udgøre det maksimale dagpengebeløb. Se de aktuelle dagpengesatser her

Har du tegnet en frivillig forsikring, vil dagpengene udgøre mindst 2/3 af maksimumsatsen.

Anmeldelse og ansøgning om dagpenge

Du skal søge om barseldagpenge hos Udbetaling Danmark senest otte uger efter fødslen. Læs mere om hvordan du søger om barselsdagpenge som selvstændig.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Selvstændig og på barsel?


Klik her nedenfor, hvis du vil orientere dig mere udi at være selvstændig og at skulle på barsel.

Læs her