Barselsdagpenge

Formålet med barselsloven er at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fraværet.

Hvornår kan du få barselsdagpenge og barselsorlov

Er du gravid og skal på barselsdagpenge, har du ret til at gå fra 4 uger før forventet fødsel.

Sådan får du barselsdagpenge

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark, men du skal kontakte os, når du skal på barsel.

Satser for barseldagpenge

Barselsdagpengene kan højst udgøre et beløb, der svarer til dagpengene.

Barsel som ledig

Se, hvilke rettigheder du har som ledig, når du skal på barsel, og hvilke betingelser du opfylde.

Barsel som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få barseldagpenge fra Udbetaling Danmark.

Barselsdagpenge og job

Her finder du reglerne for barselsdagpenge som lønmodtager eller hvis du får job, imens du er ledig og på barsel.

Ferie under barsel

Hvis du er på barselsorlov som ledig, kan du ikke afbryde orloven for at holde ferie.

Sygdom og barsel

Læs om dine rettigheder, hvis du bliver syg før under eller efter din fødsel, hvis dit barn bliver syg samt fars ret til at overtage orloven.

Barsel som nyuddannet

Skal du på barsel, efter du har afsluttet din uddannelse, kan du søge om barselsdagpenge.

Barsel som studerende

Er du studerende, kan du som udgangspunkt ikke få barselsdagpenge, men du kan få ekstra SU-klip. Der findes dog enkelte situationer, hvor det er muligt at få barselsdagpenge som studerende.

Barsel og fødsel i overgangsperioden mellem studerende og nyuddannet

Strækker din barsel sig ind i perioden, efter du dimitterer, kan du få barselsdagpenge fra den dag, du er berettiget til dagpenge fra Din Sundhedsfaglige A-kasse/a-kassen og den resterende del af din barselsperiode.

Særlige omstændigheder

Her kan du læse om reglerne ved behandling af barnløshed og hvis du bliver gravid igen, mens du er på barselsdagpenge.

Barsel under ophold i udlandet

Du skal som hovedregel opholde dig i Danmark, når din barselorlov begynder for at få ret til barselsdagpenge, men der findes undtagelser. Læs om dem her.