Det psykiske arbejdsmiljø er ikke dit ansvar. Alligevel giver det mening at arbejde med din egen trivsel

Vidste du, at du kan træne din mentale robusthed gennem øvelser, så du trives bedre i hverdagen og klarer livets små og store udfordringer bedre?

Som sundhedsfaglig løser du ofte opgaver i dit arbejde, der påvirker dit mentale overskud.

Forskning viser, at du ved at styrke din mentale robusthed kan forebygge stress og styrke din evne til at klare hverdagens og livets bump på vejen.

Og her er det vigtigt at understrege, at indsatsen selvfølgelig ikke kan stå alene – selv det mest robuste menneske kan knække under dårlige arbejdsforhold, mener Klaus Selin, stressvejleder og konsulent i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Nej, det handler om at arbejde med den psykologiske færdighed, der hedder mental robusthed, som noget, der kan gavne dig i alle aspekter af livet.

”Der er faktisk 60 års forskning, der ligger bag det her fænomen, som også bliver kaldt resiliens. Det er noget, du kan træne. Vi er som udgangspunkt mentalt robuste, men mange af os kommer ud for nogle ting her i livet, der gør, at vi kan klare os bedre igennem, hvis vores mentale robusthed bliver boostet lidt. Vi kommer mere lykkeligt igennem både livet og studielivet, og dagligdagens strabadser,” siger Klaus Selin i podcasten Det bæredygtige arbejdsliv.

I episode 4 ”Træn din mentale robusthed - det virker!” udfolder vi begrebet og giver eksempler på konkrete øvelser, du kan implementere i din hverdag.

Mød også Sofie, sygeplejestuderende, som er blevet undervist i mental robusthed og nu bruger øvelserne i sin hverdag med stor succes.

Lyt til episoden her eller i din foretrukne podcastapp.

Der er fem faktorer, som du kan arbejde med for at styrke din mentale robusthed

  1. Tænkning og problemløsning

Når du befinder dig i svære situationer, skal du helst undgå at stirre dig blind på en bestemt fortolkning, eller tro på din første indskydelse, som ofte er meget negativ. Det gør det svært for dig at få øje på forskellige muligheder for at handle. Robusthedsfaktoren ’tænkning og problemløsning’ handler altså bl.a. om at blive bevidst om din indre analyse af omverdenen. Er den retvisende?

  1. Positive følelser

Biologisk set er du indrettet til at fokusere på det negative. Men det gavner ikke din evne til at sætte udfordringerne i perspektiv. Øver du dig i at fokusere på det positive og dyrke aktiviteter, der giver anledning til positive følelser, bliver du bedre til at se flere muligheder i svære situationer.

  1. Positive relationer

De fleste kan klare rigtig meget, hvis de har nogen at støtte sig til. Det er ikke kun omsorg og støtte fra andre, der udgør den beskyttende effekt af nære relationer. Når du sætter ord på dine tanker og følelser og deler det med andre, bliver du selv mere bevidst om, hvordan du egentlig har det, og det bliver nemmere at få styr på tanker og følelser.

  1. Selvregulering

Du skal kunne bevare ro og overblik under pres for at kunne handle konstruktivt. For at være i stand til det, skal du mestre selvregulering. Det kræver, at du drager egenomsorg, så du husker at sove nok, holder pauser i løbet af dagen og i det hele taget gør noget godt for dig selv. Det er ikke egoistisk, men robust at tænke sådan.

  1. Personlige styrker

Vi har alle forskellige styrker. Formår du at bringe dine i spil, når du møder modgang, vil du klare dig bedre igennem de udfordringer, du møder på din vej. I denne test kan du finde frem til dine personlige styrker.

Kilde: Ida Rahbek-Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation, Center for Mental Robusthed.

Hørt vores podcast?

Det kalder på nye løsninger at gøre arbejdslivet mere holdbart i længden. Hvordan kan trivsel og fleksibilitet gå hånd i hånd med effektive arbejdspladser?

Det undersøger vi i podcasten Det bæredygtige arbejdsliv.

Læs mere

Sådan lytter du til podcasten

iPhone? Lyt og følg podcasten i Apple Podcasts
Android? Lyt og følg podcasten i Google Podcasts
Lyt og følg podcasten på BuzzsproutPodimo eller Spotify