Sparring med socialfaglig konsulent

Hvis du ønsker sparring med en af vores socialfaglige konsulenter, er du altid velkommen til at kontakte socialrådgivningen.

Du kan kontakte socialrådgivningen på telefonnummer 33151066 eller sende en mail til socialraadgivning@dsa.dk. Derudover kan du altid henvise en sygemeldt kollega til socialrådgivningen i Din Sundhedsfaglige A-kasse. 

Som TR eller arbejdsmiljørepræsentant har du en vigtig rolle, når en kollega bliver syg. Udover fysisk og psykisk sygdom kan årsagerne til sygdom findes både i den måde, som arbejdet er tilrettelagt på, mængden af arbejde og den enkeltes ressourcer til at håndtere pressede situationer.

Når der opstår sygdom hos en kollega, går der en særlig proces i gang, som du kan læse om i Guide til syge.

Når en sygemeldt ønsker at vende tilbage til jobbet

Når en sygemeldt medarbejder ønsker at vende tilbage til jobbet, kan arbejdspladsen blive kontaktet af kommunen med henblik på at afklare mulighederne for dette. Kommunen kan indkalde til rundbordssamtaler med den sygemeldte, nærmeste leder, kommunens sagsbehandler og TR, evt. den faglige organisation.

Formålet er at udarbejde en handleplan og se på muligheder for tilbagevenden til arbejdet - herunder fx. delvis raskmelding, omplacering og muligheder for anden støtte, så job og helbred passer bedre sammen.

Arbejdsfastholdelse

Som TR eller AMIR skal du være opmærksom på, at mulighederne for arbejdsfastholdelse, herunder aftalebaserede job på særlige vilkår, skal være undersøgt og afklaret inden kommunens tilbud kan anvendes. Du kan læse om hjælpemuligheder, når der er sygdom eller handicap i familien eller hos andre nærtstående.