OBS: Vi holder lukket 26. og 27. maj grundet Kristi himmelfartsferien. Vi er klar til at hjælpe dig igen mandag 30. maj.

Stress har taget over, hvad gør jeg?

Når du bliver stressede, er det vigtigt at få kendskab til, hvad der stresser dig, og hvilke værktøjer, der kan fjerne eller ændre disse belastninger.

Hvis du ikke spotter eller forebygger begyndende stresssymptomer, risikerer du at stressen får overtaget. 

Har du symptomer på stress, skal du i gang med følgende:

  • Find ud af, hvad der stresser dig. Det er en grundlæggende forudsætning for, at du kan ændre på det eller håndtere det anderledes.
  • Kontakt gerne din praktiserende læge eller en stressrådgiver. De kan hjælpe dig med at udrede dine belastninger eller stressorerne, som de også kaldes. Din læge kan også vurdere, om du har brug for at tale med en speciallæge eller psykolog og hjælpe med søvnproblemer.
  • Glæde, moderat motion og pauser nedsætter din stress og styrker din trivsel.
  • Tal med en god ven om, hvordan du har det. Hvis man er stresset, kan man tit føle, at det er ens egen skyld, og derfor hjælper det tit at tale om det. Det er ikke din skyld!
  • Øv dig i at sige fra til ting og i at sige "pyt", når der er ting, du ikke når, eller som går anderledes, end du forventede.
  • Hvis du tager din stress alvorligt og gør noget ved det, er dine fremtidsudsigterne gode, men du skal indstille dig på, at det kommer til at tage tid.
  • Tag det op i din klasse, så I kan hjælpe hinanden, for du er helt sikkert ikke alene.

Stressvejledning

Som medlem af DSA kan du booke en samtale med en stressvejleder og få konkret vejledning i, hvordan du forebygger og håndterer stress.

Stressvejledning