Stress har taget over, hvad gør jeg?

Når du bliver stresset, er det vigtigt at få kendskab til, hvad der stresser dig, og hvilke værktøjer, der kan fjerne eller ændre disse belastninger.

Hvis du ikke spotter eller forebygger begyndende stresssymptomer, risikerer du, at stressen får overtaget. 

Har du symptomer på stress, skal du i gang med følgende:

  • Kontakt din praktiserende læge, som kan hjælpe dig med at udrede dine belastninger eller stressorerne, som de også kaldes. Din læge kan også vurdere, om du har brug for at tale med specialister eller en psykolog.
  • Helt grundlæggende handler det om at finde ud af, hvad der stresser dig. Det er en forudsætning for, at du kan ændre på det eller håndtere det anderledes.
  • Sæt tid af til at gøre ting, der gør dig glad eller giver dig energi. Glæde, moderat motion og pauser nedsætter din stress og styrker din trivsel.
  • Tal med en god ven om, hvordan du har det. Hvis man er stresset, kan man tit føle, at det er ens egen skyld, og derfor hjælper det tit at tale om det. Det er ikke din skyld!
  • Øv dig i at sige fra til ting og i at sige "pyt", når der er ting, du ikke når, eller som går anderledes, end du forventede.
  • Hvis du tager din stress alvorligt og gør noget ved det, er dine fremtidsudsigter gode, men du skal indstille dig på, at det kommer til at tage tid.
  • Tilgiv dig selv - hvordan ville du tale til en anden, som stod i din situation?