Nu kan du muligvis få økonomisk støtte til en ny uddannelse efter arbejdsskade

Har du for ondt til at udføre dit arbejde? Er der ingen fremtidsudsigter for, at du får det bedre? Så søg uddannelsesgodtgørelse hos AES. Her kan du få økonomisk støtte, mens du tager en anden uddannelse. Med en ny uddannelse åbner du for andre jobmuligheder, der tager højde for din arbejdsskade, og som får dig tilbage i job.

Uddannelsesgodtgørelse er for dig, der ønsker at skifte retning i arbejdslivet, fordi du har en arbejdsskade og ikke kan arbejde med det samme som før. 

Under din uddannelse kan du hver måned få udbetalt et beløb, der svarer til 83% af den løn, du tjente før din arbejdsskade. 

Når AES skal finde ud af, hvor mange penge, du skal have udbetalt i uddannelsesgodtgørelse, fastsætter de først, hvor meget din løn var før din arbejdsskade (inklusiv pension, tillæg med videre). 

Her ser AES på, hvor meget du har tjent over en periode på 5 år og vælger det år, hvor din indtægt var højst. Ud fra det beløb afgør de, hvor meget du helt præcist får i uddannelsesgodtgørelse hver måned. 

Pengene er øremærket til en specifik uddannelse. Du kan højst få uddannelsesgodtgørelse i 4 år. 

Du er i målgruppen, hvis:

  1. Du er motiveret for og kan gennemføre en uddannelse inden for et område med gode jobmuligheder.
  2. Du har en mén-grad på mindst 10 % efter en eller flere arbejdsskader.
  3. Du er uden job eller opsagt og ikke kan arbejde på fuld tid inden for tidligere arbejdsområder.

Der er 6 trin som du skal igennem for at ansøge om uddannelsesgodtgørelse. 

Trin 1. Du sætter forløbet i gang hos AES. 

Trin 2. Du taler med jobcenteret og beslutter dig for en uddannelse.

Trin 3. AES tilkender din uddannelsesgodtgørelse.

Trin 4. Du ansøger og bliver optaget på din uddannelse. 

Trin 5. Du er i gang med din uddannelse. 

Trin 6. Du bliver færdig med din uddannelse og får et job.

Læs mere her.

Der er 7 betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få uddannelsesgodtgørelse: 

  1. Du har en anerkendt arbejdsskade og en samlet mén-grad på mindst 10 % efter én eller flere arbejdsskader*.
  2. Du er uden job eller i en opsagt stilling.
  3. Du kan ikke arbejde på fuld tid inden for dit tidligere arbejdsområde eller på fuld tid med dine tidligere uddannelser.
  4. Du kan tjene mere med en uddannelse end uden.
  5. Du har endnu ikke fået en afgørelse om dit endelige tab af erhvervsevne.
  6. Du kan gennemføre en uddannelse og arbejde på normale vilkår bagefter.
  7. Den uddannelse, som du vælger, er erhvervskompetencegivende og inden for et område med mangel på arbejdskraft.

*For én af arbejdsskaderne skal mén-graden være afgjort 1. januar 2024 eller senere. Hvis du har en anden skade, hvor du tidligere har fået en mén-grad på fx 5%, kan den herfra indgå i de samlede 10%.

 

Kilde: borger.dk