Nye dagpengeregler træder i kraft fra 1. maj 2023

Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at en række ændringer i dagpengereglerne træder i kraft 1. maj 2023.

Nyheder 3. februar 2023

Ændringerne indebærer blandt andet en forøgelse af dagpengesatsen de første tre måneder for visse grupper. Samtidig betyder det forringelser af dagpengesatsen for nyuddannede. Få overblikket over de centrale ændringer herunder.

Læs mere om vores holdning til de nye dagpengeregler.

Højere dagpengesats de første tre måneder

Fra 1. maj 2023 hæves den maksimale dagpengesats de første tre måneder for fuldtidsforsikrede ledige fra 19.728 kr. til 23.449 kr. (15.632 kr. hvis deltid).

Det gælder for ledige der:

  • Sammenlagt har haft 2 års beskæftigelse (3.848 timer) eller har tjent 508.656 kr. inden for en 3-årig periode
  • Har været uafbrudt medlem af en a-kasse de seneste 4 år
  • Har haft en lønindkomst, der giver ret til mere end den maksimale dagpengesats. Det vil sige en gennemsnitlig lønindkomst på mindst 23.830 kr. For at få det højeste tillæg kræves en gennemsnitlig lønindkomst på 28.320 kr.

Alle kriterier skal opfyldes for at få ret til den forhøjede sats. Den samlede dagpengesats kan dog højst udgøre 90 procent af din tidligere indkomst.

De nye regler gælder kun, hvis din indplaceringsdato ligger 1. maj eller senere. Når du bliver ledig og skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Det betyder, at melder du dig fx ledig 20. april, er indplaceringsdatoen 1. april (dvs. samme måned). Med de nye regler gælder, at hvis din indplaceringsdato ligger 1. maj 2023 eller senere, får du ret til den højere sats i tre måneder (under ovenstående forudsætninger).

Hvis din indplaceringsdato ligger før 1. maj 2023, får du ikke ret til den højere sats, men den aktuelle sats (19.728 kr.).

Lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode for nyuddannede

For nyuddannede der er under 30 år og ikke-forsørgere sættes dagpengesatsen efter 3 måneders ledighed ned fra 14.106 kr. per måned til 9.700 kr. per måned.

For nyuddannede der er fyldt 30 år og ikke-forsørgere, sættes dagpengesatsen efter 3 måneders ledighed ned fra 14.106 kr. per måned til 12.253 kr. per måned.

Ledighed før 1. maj 2023 tæller også med, men dagpengene kan dog tidligst nedsættes fra 1. maj 2023.

Dagpengesatsen for nyuddannede, der er forsørgere ændres ikke, uanset alder. Den er fortsat 16.177 kr. om måneden.

Dagpengeperioden for nyuddannede reduceres desuden fra 2 til 1 år. Er du allerede indplaceret i dagpengesystemet 1. maj 2023 bevarer du din 2-årige dagpengeperiode.

Mulighed for beregnet dagpengesats som nyuddannet

Som nyuddannet kan du få beregnet en individuel, og måske bedre, dagpengesats, når der er gået mindst 6 måneder efter, at du fik dagpengeret på baggrund af din uddannelse.

Det kræver, at du:

  • Har haft lønarbejde efter uddannelsens afslutning
  • Har fået udbetalt løn i mindst 3 måneder efter, du afsluttede uddannelsen, og
  • Lønarbejdet som ligger efter uddannelsens afslutning skal være indberettet til indkomstregistret.

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få den beregnede sats i resten af din dagpengeperiode. Vær dog opmærksom på, at den beregnede sats ikke nødvendigvis vil være højere end dimittendsatsen. Er den ikke det, kan du beholde din dimittendsats. Er den omvendt højere end dimittendsatsen, men lavere end højeste sats, så vælger du selv om du vil have den beregnede sats eller ej.

Dimittender skal opfylde et sprogkrav for at kunne modtage dagpenge

Alle dimittender skal fra 1. maj 2023 opfylde et sprogkrav for at kunne modtage dagpenge. Sprogkravet er opfyldt, hvis du har gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i folkeskolen) eller bestået prøve i Dansk 2.

Dimittender, som har vist aktuel tilknytning til det danske arbejdsmarked, undtages fra sprogkravet.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 3. februar 2023

Se alle nyheder