Formand Anni Pilgaard: Endelig får vi et løft af dagpengene

En højere dagpengesats i de første 3 måneder som ledig bliver snart en realitet. Det sikrer en netop vedtaget lov om forbedringer på dagpengeområdet, som vi i Din Sundhedsfaglige A-kasse har kæmpet for i lang tid.

Nyheder 10. juni 2022

Hvis du som lønmodtager mister dit job og dermed også mister din faste indtægt, vil du fremover være bedre økonomisk stillet med en højere dagpengesats i starten af din ledighedsperiode. Det sker med indførelsen af en ny lov, som netop er vedtaget af Folketinget.

Konkret betyder det, at dagpengene hæves med op til 3.650 kroner de første tre måneder for personer, som har været i arbejde, inden de blev ledige. Et såkaldt beskæftigelsestillæg.

”Vi kan kun være glade for, at politikerne har taget vores opråb til efterretning og nu leverer et tiltrængt løft af dagpengene. At dagpengesatsen kommer tættere på lønudviklingen, er det eneste rimelige over for de af vores medlemmer, som indimellem mister deres faste indkomst,” siger Anni Pilgaard, formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Reel økonomisk tryghed

Loven, som træder i kraft efter næste valg, giver fuldtidsforsikrede medlemmer med en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet en højere sats på op til 23.000 kr. i de første 3 måneders ledighed mod 19.351 kr. i dag.

”I en tid med høj inflation og stigende utryghed generelt, glæder det os i Din Sundhedsfaglige A-kasse, at vores medlemmer fremover i højere grad vil opleve en reel økonomisk tryghed, hvis jobbet forsvinder,” lyder det fra formanden.

Dimittender presses yderligere

Desværre er det ikke alle, som kan se frem til forbedringer på dagpengeområdet. Den nye lov indeholder nemlig også lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode på 1 år for dimittender. Forringelser, som vi i Din Sundhedsfaglige A-kasse har ytret bekymringer om, inden lovforslaget blev endeligt vedtaget.

”Det er en unødvendig høj pris, nyuddannede, som endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, skal betale for det generelle løft af dagpengene. Vi tror ikke på, at det er vejen til at få flere dimittender hurtigere i job. Vi kan både se i tallene og når vi taler med nyuddannede, at de er mere end villige til at tage job og bidrage med deres nyerhvervede kompetencer så hurtigt som muligt,” siger Anni Pilgaard og henviser til, at over 60% af nyuddannede dimittender i Din Sundhedsfaglige A-kasse går direkte i job.

Efter 3 måneder har yderligere 25% fundet deres første jobmatch. Det er derfor ikke mange, som vil opleve at få den lavere dagpengesats, som indtræder efter 3 måneders ledighed.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 10. juni 2022

Se alle nyheder