Nyuddannede knækker ledighedskurven på trods af COVID-19

”På trods af rekordhøje ledighedstal i 2020 blandt de sundhedsfaglige er det alligevel lykkes Din Sundhedsfaglige A-kasse at sikre de nyuddannede et fodfæste på arbejdsmarkedet. Tallene viser en langt bedre udvikling, end vi turde håbe på”, udtaler formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Nyheder 29. december 2020

I 2020 har antallet af ledige været kraftigt stigende, og i Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) blev langt flere sundhedsuddannede også ramt af den høje ledighed. Her toppede ledigheden i juli måned med 2.897 ledige fordelt på de seks faggrupper. Det var næsten 1.000 mere sammenlignet med juli måned året før.

”I juli var vi meget bekymret for, at den rekordhøje ledighed ville ramme de nyuddannede hårdt. Alene i februar og juli måned så vi, at ledighedsprocenten for dimittender var mere end 30 procent. I en tid med færre stillingsopslag og økonomisk tilbageholdenhed er det særligt svært for de nyuddannede at få foden inden for på arbejdsmarkedet og lande det første job som fx sygeplejerske eller fysioterapeut”, fortæller Anni Pilgaard, der er formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Ledighedstal i slutningen af 2020 ligner tallene fra 2019

Nye tal fra Din Sundhedsfaglige A-kasse viser dog en meget positiv udvikling. Antallet af ledige dimittender er i oktober 2020 faldet markant og nærmer sig ledigheden i oktober 2019. I oktober var der 464 ledige dimittender sammenlignet med 445 ledige dimittender i oktober 2019.

”Det er fantastisk at se, hvordan et større antal af vores unge og nyuddannede er lykkedes med at komme i arbejde. Det er en sejr for hver enkelt at få brugt sin nyerhvervede faglighed, og det er en gevinst for et presset sundhedsvæsen at få nye kræfter og kompetencer i spil. Tallene fra os er langt bedre, end vi turde håbe på, og særligt for nyuddannede sygeplejersker og bioanalytikere er kurven knækket”, fortæller Anni Pilgaard.

Tal fra DSA statistik – se hele rapporten her

Fortsat brug for at gøre en indsats for dimittender

Tallene viser samtidig, at der primært er flest ledige dimittender blandt ergo- og fysioterapeuterne. De to faggrupper har i forvejen været mest påvirket af den høje ledighed i 2020. Ledighedsprocenten var for fysioterapeuterne på sit højeste i maj med 7,8 procent og i juli for ergoterapeuterne med 6 procent.

”Vi skal bevare fokus og huske på, at det uændret er vigtigt, at dimittender kommer hurtigt i arbejde. Og der er endnu et stykke vej med at hjælpe unge ergoterapeuter og fysioterapeuter i job”, siger Anni Pilgaard og kommer med en opfordring til arbejdsgiverne:

”Jeg vil opfordre arbejdsgivere til at række en hjælpende hånd ud og kontakte DSAs jobformidling, hvis de har en ledig stilling. Vi har i forvejen formidlet over 50 stillinger i 2020, og kan hjælpe med at finde det bedste jobmatch. På den måde kan vi også sikre karrierestart for de over 400 nyuddannede, som endnu ikke er kommet i job”.

I januar og februar 2021 afslutter over 1.500 nye sundhedsprofessionelle deres uddannelse. Tal fra tidligere årgange viser, at 6 ud af 10 af dem får brug for dagpenge, før de starter i det første job.

”Nu kommer der snart et nyt hold nyuddannede, og i Din Sundhedsfaglige A-kasse står vi klar til at hjælpe dem alle med at få en tryg overgang fra studie til arbejdsliv – uanset om de går direkte i job eller ej”, afslutter Anni Pilgaard.

 

Fire pointer fra tallene om dimittendledighed:

  • Ledighedsprocenten har i 2020 for dimittender været på højeste niveau i februar på 32,7 procent og er i oktober faldet til 11,4 procent. Et niveau, der er sammenlignelig med oktober 2019.

  • Ledigheden for dimittender er størst for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Blandt jordemødrene er der dog også tale om forhøjet dimittendledighed sammenlignet med samme periode sidste år.

  • Særligt bemærkelsesværdig er den ekstraordinært lave dimittendledighed blandt bioanalytikere. Med blot 11 ledighedsberørte dimittender er der tale om laveste ledighed i 2 år, og sammenlignet med oktober 2019 er ledigheden mere end 3 gange så lav.

  • Ift. de regionale forskelle i dimittendledighed, er det især Region Hovedstaden og Region Midtjylland som igen i 2020 har den højeste dimittendledighed - dog har Region Syddanmark i 2020 også haft en væsentlig stigning i dimittendledighed, som ikke er set de tidligere år.

 

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 29. december 2020

Se alle nyheder

DSA statistik

Din Sundhedsfaglige A-kasse organiserer over 98.000 medlemmer inden for fagene bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiografer og sygeplejersker.

Nyeste data på dimittendledighed er offentliggjort på DSA statistik