Anne Mettes nye opfindelse kan ændre fremtidens syn på smertebehandling

Anne-Mette Karrer har i 14 år arbejdet med at behandle flygtninge fra krig og tortur i organisationen DIGNITY. Med sin baggrund som fysioterapeut og en kandidat i medicinsk videnskab har hun nu udviklet en helt ny behandlingsmodel, der kan ændre fremtidens syn på behandling af smerter.

Når en klient med svære traumeoplevelser er blevet henvist til behandling på organisationen DIGNITYs rehabiliteringsklinik, er det som regel sidste stop på en lang og smertefuld vej. Derfor møder behandlerne ofte et menneske, der har ventet længe på hjælp, og som har det ekstremt dårligt, målt på både psykiske og fysiske parametre.

Torturoverleverne har som regel brug for hjælp til at lindre deres smerter, som både kommer til udtryk fysisk og psykisk.

”Da jeg begyndte at arbejde med de traumatiserede flygtninge, var jeg overrasket over, hvor meget smerterne fyldte for dem. Selvfølgelig havde jeg tidligere haft klienter med ondt i kroppen, men de her langvarige kroniske smerter, som vi ser hos de traumatiserede flygtninge, var noget nyt for mig. Når klienterne samtidig lever med svær PTSD fra f.eks. krig og tortur, kræver det en anden måde at arbejde på,” forklarer fysioterapeut Anne-Mette Karrer, der i dag har titel som Senior Clinical Advisor hos DIGNITY, Dansk Institut Mod Tortur.

Artiklen fortsætter under billedet

(Anne-Mette på feltbesøg i Liberia i den bydel, hvor de hjælper og behandler traumatiserede, fattige mennesker.)

De klienter, der kommer i forløb hos DIGNITY, bliver behandlet af et tværfagligt team, der består af en fysioterapeut, en psykolog, en læge og en socialrådgiver, som sammen med klienten sætter et fælles mål for at få klienten på fode igen.

Anne-Mette Karrer er derfor en vigtig spiller på holdet, da hun er uddannet fysioterapeut og har mange års erfaring. Før hun startede hos Dignity, arbejdede hun som fysioterapeut på en psykiatrisk afdeling på et hospital i 14 år, og hun er derfor ’vant til’ at arbejde med de lidt tungere klienter. Men der er alligevel en væsentlig forskel

”Med de traumatiserede flygtninge er energien i rummet ofte meget lav, og det handler om at finde de små, små, små sprækker af lys, hvor man kan gå ind og arbejde. At være med til at hjælpe dem til at kunne noget, de kunne engang, eller at de kan mærke andet end smerter, f.eks. varme og kulde,” siger Anne-Mette Karrer.

Gennem kropsbevidsthedsøvelser støtter hun klienten i at finde tilbage til en mere nuanceret tolkning af, hvad der sker i kroppen. Er det spænding, uro, eller ”noget, der er ved at gå i stykker”(smerte)? Klienten bliver derved mere rolig og samtidig aktiv i hverdagen uden at blive overvældet af smerter og angst.

”Det kræver et stort nærvær, når man behandler disse mennesker, så man er virkelig træt efter hver behandling, som jo også foregår med tolk. Arbejdet kan selvfølgelig godt være tungt, men det skal ikke være drænende tungt. Så kan man ikke være i det. For ikke at blive udbrændt skal man kunne finde tilfredsstillelse i at se bittesmå fremskridt,” siger Anne-Mette Karrer.

En kandidat på deltid
Da Anne-Marie Karrer havde arbejdet som behandlende fysioterapeut i DIGNITY i nogle år, fik hun lyst til at videreuddanne sig og blive teoretiske stimuleret. Hen over fem år læste Anne-Mette Karrer derfor på halv tid en kandidat i medicinsk videnskab på Lunds Universitet i Sverige og fik undervejs sporet alle opgaver ind på de emner, der var relevante for hendes arbejde i DIGNITY.

Hun havde helt fra studietiden haft en drøm om at rejse med sit fag, men det blev aldrig til noget i dengang, da hun stiftede familie. Efter kandidaten spurgte hun sin daværende chef, om hun kunne blive en del af DIGNITYs internationale programmer.

Siden 2018 har hendes arbejde derfor handlet om at samarbejde i netværk, projekter og programmer og organisationer for fysioterapeuter og andre professionelle inden for traumeinformeret mental sundhed i nogle af DIGNITYS partnerorganisationer, primært i Jordan, Marokko, Tunesien og Liberia.

”Det er givende for mig at kunne oversætte min faglige erfaring til noget mere universelt, som forhåbentligt via andre professionelle kan komme mange til gode de steder, hvor behovet er enormt stort,” siger Anne-Mette Karrer, der i dag er 55 år. 

Artiklen fortsætter under billedet:

(DIGNITYs partnerorganisation The Liberia Association of Psychosocial Services (LAPS). Her er Anne-Mette med de kliniske supervisorer i juni 2023.)

Nyt program vil ændre synet på smertebehandling
Hvor vi Skandinavien har en lang tradition for at se det psykosomatiske som en vigtig del af fysioterapeuters arbejde, er det helt nyt i andre dele af verden. Men det kan meget vel ændre sig i fremtiden takket være Anne-Mette Karrer.

Sammen med kolleger fra USA og Mellemøsten har hun udviklet en ny smertelindrende behandlingsmetode til bl.a. torturoverlevere, som kan ændre synet på fremtidens behandling i Mellemøsten. DIGNITY ”Pain School” er et formaliseret 10 sessioners program, der behandler stress og smerte under samme tag.

”Vi fokuserer på at hjælpe deltagerne med bedre at forstå deres smerte og stress i dagligdagen. Vi ved, at det ikke kun er fysiske ting, der spiller ind på smerter, men at vores psykiske tilstand, vores sociale liv og spirituelle ståsted også har betydning for, hvordan smerter udvikler sig. Og vi ved også, at traumer og smerter hænger meget sammen,” forklarer Anne-Mette Karrer.

Da hun begyndte sit internationale samarbejde med at lære fysioterapeuter i Mellemøsten at behandle traumeoverlevere, fandt hun hurtigt ud af, at det var svært at undervise uden et konkret program – især fordi det faglige fundament er bygget på forskellige traditioner.

”De udfører en mere passiv behandling. I vores del af verden er vi uddannet til, selv i min generation af fysioterapeuter, at facilitere dem, vi behandler, til at være aktive, og vi er også aktive i rummene sammen med klienterne.”

Anne-Mette Karrers ”Pain School”-manual bygger på erfaring fra DIGNITYs behandlingsform og anden evidensbaseret smertebehandling og har fokus på smerter, stress, søvn og aktiviteter.

”Pain School”-programmet er allerede implementeret flere steder i Mellemøsten med stor succes, og på baggrund af de gode resultater bliver det også snart indført hos både Dignity og andre lignende organisationer og behandlingssteder herhjemme og i Sverige.

”I vores del af verden arbejder vi ikke med manualer. Vi fysioterapeuter bruger hele vores værktøjskasse i form af klinisk ræsonnering. Og så gør vi det, der er nødvendigt i situationen. Vores ”Pain School” er ikke rocket science for os, fordi indholdet er sammenligneligt med det, der foregår på smerteklinikker i Danmark generelt, men der har alligevel været kæmpestor interesse for det, fordi der ikke findes sådan et produkt derude,” siger Anne-Mette Karrer.

Klinik i slumområde
Få dage efter dette interview rejser Anne-Mette Karrer en uge til et af fokuslandene i Mellemøsten, hvor hun er ved at starte et andet nyt projekt op. Denne gang på en psykosocial sundhedsklinik for kvinder og børn i et slumområde. I de senere år er DIGNITYs fokus blevet udvidet til også at omhandle ofre for f.eks. kønsrelateret vold eller vold inden for marginaliserede grupper som f.eks. LGBT+.

”På en ny klinik arbejder vi i starten mest med ”staff care”, altså arbejdsmiljø, for at forebygge udbrændthed for de ansatte. Derefter skal vi se på, hvordan klienterne i klinikken har det og lære de ansatte at undervise, såkaldt ”train the trainer”, så projekterne bliver bæredygtige på længere sigt, siger hun.

På den pågældende klinik er der end ikke fysioterapeuter ansat – det er en uddannelse kun få har, så medarbejderne er typisk erfarne ”counselors”. Det vil sige, de har taget kurser, har meget erfaring, kender konteksten og selv kommer fra området.

”Indimellem møder vi dog også nogen uden megen uddannelse, og det kan godt være en udfordring. Men WHO har udviklet nogle gennemarbejdede basale behandlinger, som sikrer, at der ikke bliver gjort skade på nogen. Man skal jo heller ikke retraumatisere folk, så vi har et grundigt undervisningsforløb på 1-2 uger, og efterfølgende et online-forløb på tre måneder med supervision.”

Anne-Mette Karrer er også arbejdsmæssigt engageret i at skabe en international forening for fysioterapeuter, der arbejder med traumeoverlevere i Mellemøsten og Nordafrika, som skal søge fonde sammen og på længere sigt måske blive en underafdeling af World Physioterapy.

”Bor man i nogle af de mellemøstlige lande, er adgangen til ny viden begrænset. Alle videnskabelige artikler bliver skrevet på engelsk. I Jordan og nogle af de andre arabisktalende lande findes der ikke fysioterapeutisk faglitteratur på arabisk. De bruger medicinske lærebøger om sygdommene og bevægeapparatet på arabisk. Og så google translater de engelske tekster.”

”De bliver ikke undervist i psykiske sygdomme ligesom her, så de får en mere holistisk tilgang til behandlingen. ”Pain School”-manualen er oversat til arabisk, og på den måde bliver behandlingen for de lokale fysioterapeuter banebrydende,” siger Anne-Mette Karrer.

(Her er Anne-Mette på en workshop mellem The Liberia Association of Psychosocial Services og DIGNITY om, hvordan unge kan støtte andre unge omkring mental sundhed.)

Artiklen er skrevet af journalist Dorte Mosbæk. Foto af Andreas Beck 

DIGNITYs arbejde

DIGNITY hed tidligere Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre (RCT) og blev stiftet af den danske læge Inge Genefke i 1982. DIGNITY har hovedsæde i Danmark, men samarbejder med partnerorganisationer i cirka 20 lande.

DIGNITY behandler flygtninge med psykiske og fysiske skader fra krig, flugt og tortur i rehabiliteringsklinikken i København, støtter og træner partnerorganisationer verden over i at forebygge tortur og hjælpe ofrene samt forsker og udvikler ny viden på området.

Overvejer du også at læse videre?

Savner du retning i dit arbejdsliv, eller drømmer du om at gå en ny vej? Få professionel sparring til at afklare dine mål og ønsker i arbejdslivet hos en af vores sundhedsfaglige karrierekonsulenter.

Læs mere