Vores værdier

Fælles værdier er med til at opbygge kultur og identitet. De skaber en fælles forståelse og sammenhængskraft blandt medarbejdere og medlemmer. Vores fælles værdier er afgørende for de resultater, vi skaber som organisation - og ikke mindst måden vi gør det på.

Vi viser tillid

Medarbejder
Når vi møder hinanden med tillid, bliver samarbejdet bedre.

Medlem
Vi har tillid til hvad  medlemmerne deler og oplyser til os.

Samfund
Tillid er både vejen til en forenkling og øget rum til faglighed.

 

Vi tager ansvar

Medarbejder
Når vi tager ansvar løses  problemer og handlinger aktiveres.

Medlem
Vi giver ansvar til at medlemmerne selv vælger deres handling og karriere.

Samfund
Vi tager ansvar for det samfund, som vi er en vigtig del af.

Vi har udsyn

Medarbejder
Vi rummer hinanden og er nysgerrige.

Medlem
Vi følger med i medlemmernes verden og udfordringer.

Samfund
Vi ser muligheder og er villige til at flytte vores grænser.