Hvem er Din Sundhedsfaglige A-kasse?

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i Din Sundhedsfaglige A-kasse består af forperson og næstforperson samt et bestemt antal hovedbestyrelsesmedlemmer.

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er den øverste myndighed i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Vision, mission og strategi

Med ny strategisk vision og mission sætter vi frem mod 2026 en ny og udviklende retning for Din Sundhedsfaglige A-kasse, vores medlemmer, medarbejdere og bestyrelse.

Vores værdier

Fælles værdier er med til at opbygge kultur og identitet. De skaber en fælles forståelse og sammenhængskraft blandt medarbejdere og medlemmer. Vores fælles værdier er afgørende for de resultater, vi skaber som organisation - og ikke mindst måden vi gør det på.

Vores arbejde med samfundsansvar

Bliv klogere på, hvordan vi som a-kasse, arbejdsgiver og virksomhed arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed.

Din Sundhedsfaglige A-kasses historie

Vores rødder går helt tilbage til 1942, hvor danske sygeplejersker besluttede at oprette en a-kasse. Læs hele vores historie og udvikling herunder.

Organisationsdiagram

Modellen viser et organisationsdiagram over administrationen i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Forretningsorden

Forretningsordenen i Din Sundhedsfaglige A-kasse er vedtaget af hovedbestyrelsen (HB).

Betaling og CVR

Indbetaling af kontingent og CVR. nr.

Samarbejdspartnere

I Din Sundhedsfaglige A-kasse har vi et nært og godt samarbejde med foreningerne for vores 7 faggrupper.

Pjecer

Her kan du finde en række pjecer.