Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i Din Sundhedsfaglige A-kasse består af forperson og næstforperson samt et bestemt antal hovedbestyrelsesmedlemmer.

Den nuværende Hovedbestyrelse har for gruppen af sygeplejersker 6 hovedbestyrelsesmedlemmer, og gruppen af øvrige har et hovedbestyrelsesmedlem for hver 8.000 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges af delegeretforsamlingen for en 2-årig periode. Valget sker i lige år.

Sammensætningen af Hovedbestyrelse er, at sygeplejerskerne har 6 medlemmer, mens gruppen af øvrige har 4 medlemmer.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for a-kassens administration og ansætter direktøren. Arbejdet består hovedsageligt af at følge Din Sundhedsfaglige A-kasses daglige arbejde og fastlægge de overordnede retningslinjer for a-kassens arbejde og serviceniveau. Hovedbestyrelsen holder 4 ordinære møder om året.

Medlemmer af Hovedbestyrelse 2022 - 2024

Forperson er Harun Demirtas (sygeplejerske)
Næstforperson er Margrethe Boel (ergoterapeut)

Sygeplejerskegruppen:
Jacob Gøtzsche
Helle Kjærager Kanstrup
Kristina Helen Robins
Anja Hoyer Didriksen
Helle Kruse Hansen
John Christiansen

Suppleanter:
Michelle Gulbæk Servé
Nicklas Vagner Forsman
Vibeke Bak 

Øvrige faggrupper:
Mette Kjærulff (fysioterapeut)
Katja Wienmann Bramm (bioanalytiker)
Kristian Obenholt (ergoterapeut)
Mette Rotesan Holm (jordemoder)

Suppleant:
Stine Bøgh Pedersen (fysioterapeut)

Honorarer for politisk valgte

Din Sundhedsfaglige A-kasse yder ikke honorarer til den politiske ledelse, der er lønnet af en faglig organisation.

Hovedbestyrelsesmøder

Hovedbestyrelsesmøder er åbne for medlemmer af Delegeretforsamlingen i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Hvis du som delegeret ønsker at overvære et møde, skal du henvende sig senest 3 arbejdsdage, før mødet afholdes. Tilmelding til hovedbestyrelsesmøderne kan ske til Susan Warming, sw@dsa.dk.

Hovedbestyrelsesmøderne holdes typisk i Din Sundhedsfaglige A-kasse, Sankt Annæ Plads 30, København, fra kl. 9.30 – 15.30.

Der er valg til Hovedbestyrelsen hvert andet år på delegeretmødet i lige år. Næste gang er i 2024.

Datoer for HB-møder i 2023 afholdes på følgende dage:

  • Mandag 13. marts 2023
  • Torsdag 8. juni 2023
  • Fredag 29. september 2023
  • Fredag 17. november 2023
Rejseafregning

Er du medlem af Hovedbestyrelsen eller Delegeretforsamlingen, kan du få godtgjort dine udgifter i forbindelse med møder.

Du får i forbindelse med mødeindkaldelser tilsendt information om, hvordan du får refunderet de forskellige udgifter.

Vedtægter for DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. Vores vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasse. Kun afsnit 7 er individuelt for den enkelte a-kasse.

Vedtægter 29.11.2022